POHÁR BĚŽCE VYSOČINY 2022

Propozice závodu číslo 20

Název:

BĚH HEULOSEM

– memoriál Jiřího Šmrhy

Datum:

Pátek 21. října 2022

Pořadatel:

Běžec Vysočiny z.s.

Podpora:

ČUS sportuj s námi

Ročník:

59

Místo prezence a startu:

Jihlava Heulos, areál Letního kina

GPS - 49.3991200N, 15.5932289E

Tratě:

Dospělí, dorost: Barevně rozlišené okruhy po nezpevněných cestách a pěšinách tzv. Velkého Heulosu: červený 2,7 km, zelený 1,1 km (asfalt 16%). Pro všechny start a cíl v areálu Letního kina před promítacím plátnem.

Žáci, žákyně 10 – 15 let: 1x modrý okruh + 1x zelený okruh 1,1 km

Chlapci a dívky 4 – 7 let: okruh 350 m v areálu Letního kina

U vložených závodů mládeže mohou nastat změny v délkách a trasování tratí

Popis tratí:

Červený okruh – 2,7 km okruh vede na cestě po vrstevnici přibližně uprostřed úbočí údolí. Jeho počátek a konec určuje spojka mezi okruhy, což je cesta od místa bývalé pokladny na zeleném okruhu. Na jeho počátku ze spojky odbočuje prudce vpravo a pokračuje po vrstevnici k plotu ZOO. Poté stoupá ke Hrádku (internát Policejní školy), odtud pokračuje po horní vrstevnici úbočí údolí a následně se vrací po výše položené cestě zpět ke Hrádku. Dále přechází kolem hřiště a klesá kolem plotu ZOO k bývalému krytu CO, aby se nejdříve krátce po asfaltové cestě a poté po cestě podél sídliště Březinky vracela zpět. Nakonec sestoupí na cestu po vrstevnici uprostřed úbočí.

Zelený okruh – 1,1 km je veden po cyklistické stezce na levém břehu říčky Jihlávky a zpět po pěšině na jejím pravém břehu. Říčku překračuje nejprve na severu po lávce u Atletického stadiónu a pak na jihu po mostku u vchodu do ZOO.

Modrý okruh – 450 m – obíhá areál amfiteátru kolem plotu s průběhem před promítacím plátnem.

Žáci 10 – 15 let (Z1, Z2, Z3, Z4) po startu jeden modrý okruh a poté jeden zelený okruh.

Všichni ostatní běží po startu po severní části zeleného okruhu přes mostek u Atletického stadiónu a spojkou se dostanou na červený okruh, který dorost absolvuje jedenkrát, muži a ženy dvakrát. Po té seběhnou po spojce na zelený okruh a dokončí jeho jižní část přes mostek u vchodu do ZOO.

Okruhy jsou značeny barevnými trojúhelníčky na stromech. Posíleny jsou barevnými šipkami na bílém poli, bílými šipkami na zemi, vymezovacími páskami a kontrolami na trati.

Viz plánek tratí

Kategorie:

A18 – junioři 18 – 19 let

6,6 km

1x 1,1 + 2x 2,7

A20 – muži 20 – 39 let

6,6 km

1x 1,1 + 2x 2,7

B40 – muži 40 – 49 let

6,6 km

1x 1,1 + 2x 2,7

B50 – muži 50 – 59 let

6,6 km

1x 1,1 + 2x 2,7

B60 – muži 60 - 69 let

6,6 km

1x 1,1 + 2x 2,7

B70 – muži nad 70 let

6,6 km

1x 1,1 + 2x 2,7

C18 – juniorky 18 – 19 let

6,6 km

1x 1,1 + 2x 2,7

C20 – ženy 20 – 34 let

6,6 km

1x 1,1 + 2x 2,7

C35 – ženy 35 - 44 let

6,6 km

1x 1,1 + 2x 2,7

C45 – ženy nad 45 let

6,6 km

1x 1,1 + 2x 2,7

D1, D2 – dorostenci, dorostenky 16 – 17 let

3,8 km

1x 1,1 + 1x 2,7

Z1, Z2 – žáci, žákyně 14 – 15 let

1,55 km

1x0,45 +1x 1.1

Z31, Z41 – žáci, žákyně 12 – 13 let

1,55 km

1x0,45 +1x 1.1

Z32, Z42 – žáci, žákyně 10 – 11 let

1,55 km

1x0,45 +1x 1.

Z5, Z6 – žáci, žákyně 7 – 9 let

700 m

2x 0,35

Z7, Z8 – chlapci, dívky 3 – 6 let

350 m

1x 0,35

Přesný rozpis kategorií dle ročníků je uveden v propozicích soutěže

Přihlášky:

Internet:

On-line do 12:00 hod. v den závodu na  bezecvysociny.cz

V místě startu:

Vyplněním prezenčního lístku nejpozději 15 min. před startem příslušné kategorie.

 

Startují běžci 3 roky a starší (rok nar. 2019 a méně)

Startovné:

100 Kč – muži, junioři, ženy, juniorky jednotně při prezenci

Možno uplatnit permanentky startovného

Start:

16:10 hod.

Z7, Z8, Z5, Z6

16:30 hod.

hromadný – A, B, C, D – hlavní závod

16:35 hod.

Z1, Z2, Z3,  Z4

Ceny:

První tři v kategorii věcná cena, mládež cena a medaile

Cena pro každého:

Nejmenší pitíčko, oplatek, ostatní obložená bageta

Občerstvení:

Pet 0,5 l sycená voda

Kontakt:

Novák Bohumil, 58601 Jihlava, Srázná 4, tel.: 731480914,  email – novak.beh@seznam.cz, http://bezecvysociny.cz

Přístup:

Automobilem:   Z Okružní ulice, procházející sídlištěm Březinky, odbočit na křižovatce, proti výjezdu od čerpací stanice ONV, do ulice Úvoz a vzápětí na kruhovém objezdu do ulice Na Stoupách. Pokračovat dále kolem Atletického stadiónu k amfiteátru Letního kina, kde je možnost parkování na travnaté parkovací ploše podél komunikace.

Pěšky: z nám. Svobody projít mezi Obchodní akademií a sídlištěm Srázná do ul. Na Stoupách a po ní jít vpravo k areálu Letního kina.

Zajímavosti:

Účast 2021: 115 - z toho 44 mužů a 11 žen

Vítězové: Jaroslav Tuna (Brtnice) 22:25 a Olga Krčálová (Polná) 22:28

V minulosti tradiční běh lyžařů na pevně značených tratích, v němž dominovala mládež. Současnou variantu tratí si vyžádala silně zerodovaná pěšina na traverzu k říčce Jihlávce pro zvýšení bezpečnost a umožnila ji nově vybudovaná část cyklostezky od Letního kina ke Sportovní hale SK Jihlava.

Další informace:

Historie závodu