POHÁR BĚŽCE VYSOČINY 2021

Propozice závodu číslo 5

Název:

OKOLO RUDNÉHO

Datum:

Pátek 18. června 2021

Pořadatel:

Běžec Vysočiny z.s.

Ročník:

42

Místo prezence a startu:

Jihlava  Zborná, dolní stanice lyžařského vleku sjezdovky Rudný

GPS - 49.4386936N, 15.5786456E

Tratě:

Dospělí, dorost: velký okruh 4 km, vedený po lesních nezpevněných cestách a pěšinách, obíhající vrch Rudný (vše terén)

Žáci, žákyně 14 – 15 let: malý okruh 2,5 km, je zkrácením velkého okruhu

Žáci, žákyně 7 – 13 let: obrátka na hlavním okruhu na rozcestí na okraji Zborné

Předškolní chlapci, dívky -  obrátka na 100 m hlavního okruhu.

U vložených závodů mládeže mohou nastat změny v délkách a trasování tratí

Popis tratě:

Velký okruh - 4 km. V první polovině je totožný s trasováním po roce 94, ze kterého jsou zcela vyloučeny pozdější úseky po asfaltu. Povrchem jsou střídavě zpevněné a nezpevněné lesní cesty, vystřídané lesními pěšinami.

Pro masivní těžbu dřeva, byla pro hlavní závod vyměřena nová trať. Byly vyloučený průseky nad „modřínovou alejí“, kde je oplocenka. Náhradou je část po modré turistické značce a s následnou podél Zlatého potoka. Okruh 2,5 km pro žáky je beze změny. Viz plánek tratě

Kategorie:

A18 – junioři 18 – 19 let

8,2 km

2x 4,1

A20 – muži 20 – 39 let

8,2 km

2x 4,1

B40 – muži 40 – 49 let

8,2 km

2x 4,1

B50 – muži 50 – 59 let

8,2 km

2x 4,1

B60 – muži 60 - 69 let

8,2 km

2x 4,1

B70 – muži nad 70 let

4,1 km

1x 4,1

C18 – juniorky 18 – 19 let

4,1 km

1x 4,1

C20 – ženy 20 – 34 let

4,1 km

1x 4,1

C35 – ženy 35 - 44 let

4,1 km

1x 4,1

C45 – ženy nad 45 let

4,1 km

1x 4,1

D1, D2 – dorostenci, dorostenky 16 – 17 let

4,1 km

1x 4,1

Z1, Z2 – žáci, žákyně 14 – 15 let

2,5 km

1x2,5

Z31, Z41 – žáci, žákyně 12 – 13 let

1,8km

2x 0,9

Z32, Z42 – žáci, žákyně 10 – 11 let

1,8km

2x 0,9

Z5, Z6 – žáci, žákyně 7 – 9 let

900 m

1x 0,9

Z7, Z8 – chlapci, dívky 3 – 6 let

200 m

1x 0,2

Přesný rozpis kategorií dle ročníků je uveden v propozicích soutěže

Přihlášky:

Internet:

On-line do 12:00 hod. v den závodu na  bezecvysociny.cz

V místě startu:

Covid 19 – přihláška možná pouze on-line

(přihláška na místě nebude v žádném případě možná) Výjimka může být jen u předškolní mládeže.

 

Startují běžci 3 roky a starší (rok nar. 2016 a méně)

 

Podmínky startu

Povinné prokázání jednou ze tří možností:

1.  osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka nebo,

b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

2. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní nebo,

3. potvrzením o negativním testu od zdravotní služby, nebo zaměstnavatele. Platnost testu je u PCR sedm dní, u antigenního 72 hodin (tři dny).

4. U mládeže do 17 let postačí čestné prohlášení zákonného zástupce, že dítě navštěvuje konkrétní školní zařízení uvedené v tomto prohlášení, kde je pravidelně testován a výsledek že posledního testu byl negativní a od té doby se u něj neprojevily příznaky uvedené v prohlášení. TISKOPIS ZDE

   U dospělých pravidelně testovaných u zaměstnavatele stačí čestné prohlášení, kde se uvede datum posledního testu s negativním výsledkem. TISKOPIS ZDE

 

 

 

 

Startovné:

100 Kč – muži, junioři, ženy, juniorky

Možno uplatnit permanentku startovného.

 

Opatření Covid 19

Závodník při pohybu mimo závod (prezence, příprava) nutno mít roušku přes ústa a nos, dodržovat odstup 2 m). To platí zejména při prezenci, kde předepsaný odstup není možné dodržet.

Při vstupu do startovního prostoru a vlastním závodě bez roušky a bez odstupů.

Doprovod dětí, zvláště u závodu předškolních dětí, se zakrytými ústy a nosu rouškou. (Při hromadných sportovních akcích stále platí mezi závodníky a ostatními účastníky odstup 2 m zajištěný pevnou překážkou a bez roušky odstup 1,5 m. Po zkušenostech z jiných závodů není možné toto dodržet, proto kdo nezávodí má roušku)

 

Start:

17:30 hod.

Z7, Z8  - chlapci, dívky

17:40 hod.

Z3, Z4, Z5, Z6 – hromadně

18:00 hod.

A, B. C. D, Z1, Z2 – hromadně

Ceny:

První tři v kategorii věcná cena, mládež cena a medaile

Občerstvení:

Šťáva nebo čaj

Kontakt:

Novák Bohumil, 58601 Jihlava, Srázná 4, tel.: 731480914,  email – novak.beh@seznam.cz, http://bezecvysociny.cz

Přístup:

Automobilem: Z Jihlavy odbočit směr Smrčná, 2 km za městem „U Lyžaře“ odbočit do Zborné. Projet obcí vpravo, kolem pohostinství U Lípy, na její konec, kde je parkoviště u sjezdovky.

DP: autobusová linka č. 5 z nám. Masaryka.

Zajímavosti:

Účast 2019: 110 – z toho 58 mužů a 13 žen

Vítězové: Vladimír Srb (Jihlava) 27:32 a Olga Krčálová (Polná) 15:32 (kratší trať)

Po devíti ročnících v letech 77 – 85 byl závod v roce 94 obnoveno zařazení do soutěže, ale na zcela jiné trati. V tomto novodobí bylo celkem pět variant trasy okruhu. Ta současná se letos běží po jedenácté a po deváté je start pod lyžařskou sjezdovkou. Letos se posedmé koná v letním termínu.

Další informace:

Historie závodu