Okolo Rudného - historie závodu

                                              Období: 1975 – 1986 a 1994 - dosud

Ročníků: 38 (2017)

V programu Běžce měl tento závod dvě období – od prvního ročníku do roku 1985 a od roku 1994 dosud

1975 – 1985

První ročník se konal 18.10.1975. Startovali v něm tři muži a tři junioři. Ředitelem závodu byl Pavel Obdržálek a hlavní rozhodčí Karel Tůma.

V dalším roce byl zde otevřen tzv. areál zdraví vybudovaný lyžařským oddílem tehdy nazývané TJ Modeta Jihlava s vyznačenými standardními tratěmi. Toto značení je patrné na stromech dodnes. Viz plánek tratí. Byl vypisován pro všechny věkové kategorie a konal se v jarní části soutěže jako Běh míru pod záštitou Okresní mírové rady. V areálu bylo vyznačeno pět tratí. Bílá o délce 4 km, červená 3 km, modrá 2 km, žlutá 1,3 km a zelená 0,8 km.Start byl intervalový po 30 sec. Muži absolvovali dva okruhy, v prvních čtyřech ročnících bílý a červený v dalších dvakrát červený. Zvláštností prvního ročníku byla tzv. kategorie mužů bez sportovní příslušnosti, kteří měli předepsán jeden bílý okruh. U žen to byl jeden bílý a od pátého ročníku jeden červený okruh. Startovalo se na sedmicestí, na počátku dnešního parkoviště Ski-areálu. Legendárním místem závodu byl strmý výběh průsekem na vrcholek Rudného, kde se na 200 metrech překonával výškový rozdíl téměř 50 m. Překonat jej dvakrát výběhem dokázali jen velmi dobře trénovaní závodníci.

V letech 82 – 85 byl zařazen do Běžce dokonce vždy dvakrát – na jaře a na podzim.

Od skromných šesti startujících mužů a 24 v dalších kategoriích byla největší účast právě v posledním roce jeho zařazení, kdy startovalo 55 mužů a 55 ostatních. Když budeme hodnotit jarní a podzimní část dohromady tak nejúspěšnějšími jsou Oldřich Svoboda – čtyři vítězství, Jindřich Musil a Josef Schwarz – tři vítězství. Ten také zaběhl nejrychleji bílý a červený okruh za 27:00 min. Trasa bílého okruhu ovšem míjela strmé stoupání na Rudný. Dva červené okruhy zdolal nejrychleji v roce 1981 Jindřich Musil za 20:59 min. Z veteránů si na této trati vedl nejlépe Vladimír Klimeš s šesti vítězstvími. Ženou s nejnižším časem na červeném okruhu je Jana Marková – 13:56 min. Bílý okruh neabsolvovala ani jedna žena.

V tomto období se uskutečnilo na této trati celkem 14 závodů.  Ve výsledkových listinách je 141 mužů a 18 žen. Nejčastěji tam jsou Václav Vantuch a Josef Brabec, kteří vynechali pouze jeden start.

1986 Plánovaný závod 25. 4. 86 byl přeložen do Heulosu, pro masivní těžbu dřeva, jako Březinovy sady - jarní závod. Poté následovalo přerušení jeho zařazení do programu Běžce.

1989 – 1990: V těchto letech se lyžaři SK Jihlava opět na Rudný vrátili a pořádali zde závod mimo program Běžce Vysočiny.

1994: Po přerušení, kdy byl nahrazen jinými závody, byl opět do programu zařazen v roce 1994, když nahradil neuskutečněný závod Okolo Zborné.Od té doby většinou uzavíral ročník. Místo startu a cíle bylo zpočátku na stejném místě. K původní trati se ale nebylo možno vrátit (výstavba telekomunikačního zařízení na vrchu Rudný a těžba dřeva). Trasa závodu nejdříve šla po původní kolem plotu krematoria na modřínovou alej. Po 300 metrech z modřínové aleje odbočovala vlevo a dostala se na dolní konec sjezdovky, odkud pokračovala k asfaltové silnici do Zborné. Odtud stoupala po lesní cestě na rozcestí u krematoria na místo startu. Délka okruhu byla 3250 m.

1995: Hned další rok došlo ke změně. Od startu byla trať odkloněna po klesající cestě k odbočce z modřínové aleje (po bývalém bílém okruhu) a odtud dále po stejné trase.

1996: V dalším ročníku se pořadatelé opět vrátili k variantě z roku 1994. Posunuli ale místo startu a cíle o 300 m na začátek asfaltové cesty U Lyžaře. Muži se tam vraceli po dvou okruzích.  ,.

1997: V dalším roce byla provedena změna v tom, že se závodníci vraceli do prostoru cíle po každém okruhu.

1998: V tomto roce nebylo možno použít úsek lesní cesty stoupající od Zborné ke krematoriu. Trasa byla proto převedena na pěšinu vedoucí lesem podél asfaltové silnice ze Zborné k Lyžaři a na asfaltovou komunikaci k rozcestí u krematoria. Tento okruh byl ze všech nejdelší – 4250 m.

1999: V roce 1999 nevedli pořadatelé trať po pěšině ale přímo po asfaltové silnici k Lyžaři přímo do prostoru cíle. Okruh se tím zkrátil o 600 m.

2000: V dalším roce se vrátila trasa opět na pěšinu podél silnice k Lyžaři. Zároveň se vrátili do závodu mládežnické kategorie zásluhou soutěže Mladý běžec Vysočiny. Dorost běžel jeden velký okruh a pro žactvo byl vyměřen okruh 800 m se startem na opačnou stranu po komunikaci do Zborné a po 150 m odbočující vpravo na závěrečnou část hlavního okruhu.

2001 – 03:  V těchto letech došlo k prodloužení okruhu o 100 m pro přeložení trasy v úseku před sjezdovkou pro navezený štěrk na původní trase. Těžba dřeva v lese ale znemožnila použít pěšinu podél silnice od Lyžaře do Zborné a trasa byla převedena na tuto silnici.

2004:        V úseku před sjezdovkou se trasa vrátila na původní cestu, bez odbočování k potoku.

2005:    Jelikož bylo nutné vytvořit zázemí pro výpočetní techniku, bylo místo prezence umístěno do pohostinství ve Zborné. Trasa hlavního okruhu zůstala zachována. Místo startu a cíle se ale přemístilo z rozcestí U Lyžaře k okraji Zborné na odbočku cesty u Zlatého potoka ke sjezdovce. Zásadně se změnila trať pro mládež. Ta byla vedena z místa startu stoupáním po přímé cestě k parkovišti lyžařského areálu. Poté stoupala vlevo po betonce pod vrch Rudný. Odtud vedla po původní trase z let 76 – 85 zpět na počáteční cestu tratě. Délka okruhu byla 1800 m.

2006:        Pořadatelé se rozhodli trasování tratě přizpůsobit novým podmínkám. Start závodu je v místě prezence, tedy u pohostinství „U lípy“. Po krátkém úseku po silnici k mostku přes Zlatý potok, trať je vedena šikmou nezpevněnou cestou přímo k parkovišti skiareálu. Pak pokračuje přes parkoviště na pěšinu podél plotu krematoria. Byl tak vyloučen úsek po silnici se stoupáním k „Lyžaři“ a dále vracečka po příjezdové cestě k parkovišti. Z parkoviště je vedena po původní trase z let 76 – 80, tedy až k vodárně v Lesnově. Po původní trase dále pokračuje až do sedla pod vrchem Rudný. Další původní pokračování, vedené průsekem k vrcholu Rudný, není možné. Proto odtud odbočuje vpravo a klesá k Modřínové aleji. Z aleje vede po předchozí trase přes dolní část sjezdovky zpět k mostku přes Zlatý potok. Zde je potom cíl. Až na počátečný úsek od pohostinství má nezpevněný povrch. Okruh je označován jako červený.

           Pro mládež je vyměřen také modrý okruh 2,8 km. Až na 150 m dlouhou zkratku vede po červeném okruhu. Zkratka začíná na konci parkoviště v místě kde červený okruh odbočuje na pěšinu a vede po přímé klesající cestě směrem k Modřínové aleji. Další vyměřenou tratí je obrátková 1,7 km. Ta vede po počátečním stoupání červeného okruhu na konec parkoviště kde má obrátku zpět.

2007:         Nový majitel pohostinství ve Zborné není nakloněn poskytování prostor a tak byli organizátoři nuceni přemístit start a cíl na rozcestí u okraje obce. Závod se vyhodnocoval bez použití PC techniky.

 

2009:         Po dvou ročnících provizoria poskytl zázemí závodu provozovatel lyžařské sjezdovky Jan Havlíček ve jejím obslužném objektu. Zároveň termín konání byl přesunut z podzimní části poháru na letní termín. Trať dospělých nepotřebovala změnu. Toto bylo nutné u mládeže. Zároveň bylo možno rozšířit závod o kategorie předškolních. Jejich trasy jsou vedeny po hlavní trati s obrátkou po 100 m u předškolních a žáctva do 13 let  na rozcestí (450 m). Starší absolvují  zkrácený velký okruh  (2,5 km).  

           Ženy mimo prvního roku po přerušení (94), kdy absolvovaly stejnou trať jako muži, mají vždy poloviční trať.

           Většinou uzavíral ročník O celkovém pořadí bývalo také již rozhodnuto, jenom někteří závodníci si doplňovali počet absolvovaných závodů. To ovšem neplatí o ročnících 2004-05, kdy byla zaznamenána rekordní účast dospělých. Je to pěkný závěr sezóny v pěkném prostředí.

2013:       Menší změnou tratě byl přeběh průsekem vedoucí k vrcholu Rudného na druhou stranu vodoteče, aby pak klesala k modřínové aleji po její levé straně. Po této cestě byl v prvních ročnících veden tzv. bílý okruh.

2018:      Muži nad 70 let mají předepsané jedno kolo, stejně jako ženy.

2019:      Zimní masivní těžba dřeva, v prostoru mezi krematoriem a tzv. Modřínovou alejí, zcela změnila tvář lesa. Nejhezčí část trasy závodu tím byla zničena. Pevné barevné značky na stromech, vytvořené v osmdesátých letech minulého století Zdeňkem Pečínkem a jeho otcem, zůstaly jen na několika stromech. Tato část byla tedy nahrazena protisměrnou, po Modřínové aleji s obrátkou na okraji osady Lesnov. Okruh byl tím zkrácen o 0,5 km.  

2020:       Zničená část trasy má oplocenku a novou výsadbu. Náhradou za tuto část bylo prodloužení trasy po cestě směrem k rybníku Dubský. Další prodloužení bylo vedení trasy po silnici ze Zborné k Lyžaři, pro rozbahněný úsek v lese, po několika denních deštích.    

 

Přehled všech ročníků:

roč

dat.

km

Muži A20

čas

Muži B40+B50+B60+B70

čas

Ženy C20+C35+C45

čas

účast M+Ž+D+Žá

1.

18.10.75

7

Holub Karel

28:26

 

 

 

 

6+0+9+14

2.

29.5.76

7

Holub Karel

38:32

-

-

-

-

11+0+4+21

3.

21.4.77

7

Morávek Jiří

28:12

Vantuch Václav

Brabec Josef

32:47 39:10

-

-

20+0+0

4.

22.4.78

7

Schwarz Josef

27:19

Vantuch Václav

Brabec Josef

32:00 36:37

-

-

29 22+0+6+1

5.

29.4.79

7

Schwarz Josef

27:00

Pýcha Miroslav

Brabec Josef

32:02 37:04

-

-

28 27+0+1+0

6.

28.4.80

6

Musil Jindřich

23:30

Pýcha Miroslav

29:14

Masková Dagmar

15:16

41 23+3+7+8

7.

25.4.81

6

Musil Jindřich

20:59

Klimeš Vladimír

Brabec Josef

24:21 31:57

Nováková Vladimíra

15:52

53 38+1+2+12

8.

22.4.82

6

Svoboda Oldřich

22:03

Klimeš Vladimír

Krubl Miloš

24:23 28:19

Nováková Vladimíra

14:38

61 33+3+4+21

 

25.9.82

6

Svoboda Oldřich

22:08

Klimeš Vladimír

Krubl Miloš

24:56 28:54

Hildemanová Eliška

14:55

41 27+2+2+10

9.

22.4.83

6

Svoboda Oldřich

21:15

Klimeš Vladimír

Krubl Miloš

25:24 28:49

Klimešová Marie

15:11

71 32+1+4+34

 

23.9.83

6

Ujal Luboš

21:30

Pýcha Miroslav

Krubl Miloš

25:42 29:04

Radovská Olga

13:40

80 38+6+8+28

10.

20.4.84

6

Schwarz Josef

21:45

Ondrák Bohumír

Krubl Miloš

25:50 28:48

Lišková Vladimíra

15:42

85 42+4+4+35

 

24.9.84

6

Svoboda Oldřich

21 .48

Ondrák Bohumír

Krubl Miloš

26:05 29:37

Doláková Jana

14:37

80 42+2+9+27

11.

26.4.85

6

Hubáček Petr

21:57

Klimeš Vladimír Samuel Josef

26:17 33:09

Marková Jana

13:56

110 55+4+6+45

 

13.10.85

6

Hubáček Petr

22:02

Bříza Vlastimil

Krubl Miloš

26:36 30:09

Doláková Jana

14:12

73 44+3+5+21

12.

25. 4. 86

Heulos

6,5-3,25

Žanda Jan

23:02

Málek Jaroslav

Vantuch Václav

24:38 29:41

Kotounová Iva

17:07

104

41+0+9+54

13.

12. 5. 89

6 - 3

Dolák Miroslav

27:06

Roubal Vladimír

Šmrha Jiří

28:05

32:38

Doláková Jana

16:52

90

16+2+8+64

14.

11. 5. 90

6

Hadrava Karel

25:56

Jiřík Jaroslav

Bradáč Alois

28:39

30:19

Kozmanová Andrea

16:15

82

16+1+5+60

15.

14.10.94

8,8

Vítek Jaroslav

31:55

Opavský Josef

Bradáč Alois

36:12 39:22

Kopřivová Jana

39:40

28    26+2+0

16.

15.10.95

8

Vítek Jaroslav

26:27

Opavský Josef

Čížek František

29:35 32:28

Kopřivová Jana

16:03

41 38+2+1+0

17.

11.10.96

7,2

Šťáva Petr

28:22

Hadrava Karel

Škrleta Jan

30:04 32:26

Kopřivová Jana

15:45

35    32+3+0

18.

10.10.97

5,9

Kučera Tomáš

23:44

Zídek František

Stoklásek František

25:07 28:20

Kopřivová Jana

13:19

34    33+1+0

19.

13.10.98

8,3

Vítek Jaroslav

27:30

Pilát Zdeněk

Roubal Vladimír

30:37 33:58

Kopřivová Jana

16:51

49    46+3+0

20.

15.10.99

7,2

Hotař Pavel

26:05

Hadrava Karel

Křenek František

26:34 28:42

Kopřivová Jana

14:13

45     43+2+0

21.

13.10.00

7,9

Vítek Jaroslav

28:09

Pechek Vladimír

Koreš Arnošt

Novák Zdeněk

30:18 31:19 36:42

Kopřivová Jana

16:49

60 43+4+3+10

22.

12.10.01

8,8

Srb Vladimír

30:28

Ševčík Luděk

Koreš Arnošt

Brom Eduard

32:21 33:18 39:18

Kopřivová Jana

17:05

76 53+3+4+16

23.

11.10.02

8,8

Tichý František

30:47

Bohuslav Jaroslav

Koreš Arnošt

Čížek František

30:54 35:16 39:45

Fencíková Vladislava

20:12

66

43+2+6+15

24.

3.10.03

8,8

Novák Pavel

28:38

Hotař Pavel 

Pánek Pavel

Novák Zdeněk

31:49 34:18 39:22

Fencíková Vladislava

20:00

77

56+2+3+16

25.

15.10.04

8,7

Pelouch Leoš

28:12

Hotař Pavel 

Koreš Arnošt

Brom Eduard

30:58 33:10 39:15

Srbová Alena

Fencíková Vladislava

17:57 19:36

86

57+6+3+20

26.

14.10.05

8,7

Bloudíček Petr

28:38

Bohuslav Jaroslav 

Tománek Stanislav

Čížek František

30:03 31:20  37:40

Tvarůžková Petra Novotná Dagmar

18:15 16:38

102             64+8+2+28

27.

13.10.06

8,3

Vohlídal Robin

29:40

Tichý František

Schwarz Josef

Škreta Jan

30:24

34:15

37:53

Havlíková Hana

Novotná Dagmar

19:22

18:20

81

56+7+5+14

28.

26.10.07

8

Novák Pavel

28:34

Tichý František

Koreš Arnošt

Jiřík Jaroslav

31:48

34:20

39:52

Sárová Lucie

Fencíková Vladislava

16:49

19:47

83

55+9+6+12

29.

24.10.08

8

Bloudíček Petr

29:10

Tichý František

Musil Jindřich

Novák Zdeněk

29:57

31:52

38:10

Pospíchalová K.

Novotná Dagmar

17:53

20:20

 

75

45+10+1+19

30.

23.10.09

8

Srb Vladimír

28:14

Smetana Josef

Koreš Arnošt

Málek Jaroslav

31:37

32:26

35:00

Srbová Alena

18:28

64

52+2+7+3

31.

18.6.10

8

Srb Vladimír

28:59

Tichý František

Pechek Vladimír

Koreš Arnošt

31:24

32:35

34:26

Šťastná Renata

Bulantová Tamara

17:15

18:28

100

57+10+4+29

32.

17.6.11

8

Srb Vladimír

28:42

Tichý František

Pechek Vladimír

Pánek Pavel

30:50

33:02

36:57

Kaňkovská Martina

Formanová Lenka

17:25

15:31

100

49+10+3+38

33.

15.6.12

8

Srb Vladimír

28:51

Vítek Jaroslav

Berky Jiří

Kurc Zdeněk

29:33

32:34

38:27

Kaňkovská Martina

Fencíková Vladislava

17:35

19:43

122

72+12+3+40

34.

21.6.13

8

Brychta Jiří

28:14

Vítek Jaroslav

Berky Jiří

Gross Luděk

28:47

32:19

35:38

Kaňkovská Martina

Novotná Kateřina

17:27

18:27

106

71+12

35.

20. 6. 14

8

Srb Vladimír

27:48

Štýbnar Zbyněk

Kratochvíl Petr

Keil Jaroslav

30:00

31:06

36:01

Králová Linda

Novotná Kateřina

18:09

18:51

132

76+14+3+39

36.

19. 6. 15

8

Srb Vladimír

27:34

Vítek Jaroslav

Kratochvíl Pavel

Tománek Stanislav

27:39

31:02

34:44

Veselá Petra

Jirsová Zuzana

16:22

16:57

132

65+18+2+47

37.

17.6.16

8

Exner Jakub

29:20

Juřička Jiří

Tichý František

Kolařík Jiří

29:53

31:05

35:11

Veselá Petra

Krčálová Olga

Vermešová Ludmila

16:16

16:56

18:37

141

61+16+3+61

38.

16.6.17

8

Srb Vladimír

27:56

Vítek Jaroslav

Tichý František

Tománek Stanislav

28:07

31:36

35:27

Dvořáková Kristýna

Pavlová Zuzana

Dvořáková Soňa

15:34

18:59

20:40

128

68+18+1+41

39.

15.6.18

8

Exner Jakub

28:21

Srb Vladimír

Tichý František

Kolařík Jiří

Koukal Vladimír

28:15

31:08

35:39

21:05

Šanderová Šárka

Krčálová Olga

Lacinová Hana

17:55

15:57

19:48

144

63+20+1+60

40.

14.6.19

7

Miláček Petr

27:53

Srb Vladimír

Tichý František

Havlík Miloš

Novák Zdeněk

27:32

32:35

35:16

21:46

Štěpničková Monika

Krčálová Olga

Lacinová Hana

18:50

15:32

18:59

110

58+13+4+35

41.

19.6.20

8,6

Exner Jakub

 

31:09

 

Vítek Jaroslav

Němec Bedřich

Tománek Stanislav

Pánek Pavel

31:17

38:26

40:09

22:30

Sárová Lucie

Krčálová Olga

Dvořáková Soňa

18:22

17:55

21:05

124

66+12+6+40

 

Traťové rekordy do roku 1985 (muži 6 km, ženy 3 km):

Muži do 39 let: Musil Jindřich (Pacov) 20:59 (1981)

Muži 40 - 49 let: Klimeš Vladimír (Sp. Jihlava) 24:21 (1981)

Muži nad 50 let: Krubl Miloš (OH Jihlava) 28:19 (1982)

Ženy: Radovská Olga (SZTŠ Jihlava) 13:40 (1983)

Traťové rekordy od roku 2007 kdy platí současná trať:

Muži do 39 let: Srb Vladimír (Jihlava) 27:34 (2015)

Muži 40 – 49 let: Vítek Jaroslav (Batelov.) 28:07 (2017)

Muži 50 – 59 let: Kratochvíl Pavel 31:02 (Rudíkov) (2015)

Muži nad 60 – 69 let: Koreš Arnošt (Třebíč) 34:26 (2010)

Muži nad 70 let: Koukal Vladimír (Stařeč) 21:05 (2018)

Ženy do 34 let: Dvořáková Kristýna (Polná) 15:34 (2017)

Ženy 35 - 44 let: Formanová Lenka (Pardubice) 15:31 (2011)

Ženy nad 45 let: Vermešová Ludmila (H. Brod) 18:37 (2016)

 

Bylo uskutečněno celkem sedm variant tratě v délkách 5,9 - 8,8 km. Ta současná, platí od roku 2007.