POHÁR BĚŽCE VYSOČINY 2020

Propozice závodu číslo 16

Název:

Cena Běžce Vysočiny

- memoriál Luboše Svobody

Datum:

Pátek 25. září 2020 - Přeložen na pozdější podzimní termín

Pořadatel:

Běžec Vysočiny z.s.

Ročník:

12

Místo startu:

Amfiteátr Letního kina, Lesopark Heulos, Jihlava

GPS 49.3992217N, 15.5931819E

Místo prezence:

Šatny pro účinkující v prostorech pod promítací plochou

Tratě:

Muži, junioři, ženy, junioři, dorost, žáci a žákyně 14 – 15 let: okruh 2,15 km po asfaltových a nezpevněných cestách lesoparku – hlavní trať

Žáci, žákyně 7 – 13 let:okruh 1,1 km po asfaltových a nezpevněných cestách lesoparku – hlavní trať

Chlapci, dívky do 9 let -  okruh 350 m v areálu Letního kina.

Popis tratě:

Hlavní trať - Po startu vede po asfaltové komunikaci směrem k Atletickému stadionu. Zde prudce odbočuje vlevo a stoupá po ulici Na Stoupách. Po té se dostane nad areál Letního kina a pokračuje po vrstevnici hlavní nezpevněnou parkovou cestou tzv. Malého Heoulosu. Pak klesá k říčce Jihlávka a u zadního vchodu do ZOO prudce odbočuje vlevo na cestu podél jejího levého břehu, kterou se vrátí do místa startu. Viz plánek tratě.

Žákovský okruh – Je veden po cyklistické stezce na levém břehu říčky Jihlávky a zpět po pěšině na jejím pravém břehu. Říčku překračuje nejprve na severu po lávce u Atletického stadiónu a pak na jihu po mostku u vchodu do ZOO.

Kategorie:

A18 – junioři 18 – 19 let

8,6 km

4x 2,15

A20 – muži 20 – 29 let

8,6 km

4x 2,15

A30 – muži 30 – 39 let

8,6 km

4x 2,15

B40 – muži 40 – 49 let

8,6 km

4x 2,15

B50 – muži 50 – 59 let

8,6 km

4x 2,15

B60 – muži 60 - 69 let

8,6 km

4x 2,15

B70 – muži nad 70 let

6,45 km

3x 2,15

C18 – juniorky 18 – 19 let

6,45 km

3x 2,15

C20 – ženy 20 – 34 let

6,45 km

3x 2,15

C35 – ženy nad 35 let

6,45 km

3x 2,15

D1, D2 – dorostenci, dorostenky 16 – 17 let

4,3 km

2x 2.15

Z1, Z2 – žáci, žákyně 14 – 15 let

2,15 km

1x 2,15

Z31, Z41 – žáci, žákyně 12 – 13 let

2,2 km

2x 1,1

Z32, Z42 – žáci, žákyně 10 – 11 let

2,2 km

2x 1,1

Z5, Z6 – žáci, žákyně 7 – 9 let

1,1 km

1x 1,1

Z7, Z8 – chlapci, dívky 3 – 6 let

350 m

zrušeno

Přesný rozpis kategorií dle ročníků je uveden v propozicích soutěže

Opatření Covid 19

Při pohybu mimo závod (prezence, příprava) nutno mít roušku přes ústa a nos, dodržovat odstup 2 m).

Občerstvení pet 0,5 l sycená voda.

Při vstupu do startovního prostoru a vlastním závodě bez roušky a bez odstupů.

Přihlášky:

Internet:

On-line do 12:00 hod. v den závodu na  bezecvysociny.cz

V místě startu:

Covid 19 – přihláška možná pouze on-line

(přihláška na místě možná výjimečně při vyplněném prezenčním lístku).

 

Startují běžci 7 let a starší (rok nar. 2013 a méně)

Šatny:

Pro muže, ženy v šatnách pro účinkující jen s použitím roušky

Startovné:

  100 – jednotné muži, junioři, ženy, juniorky.

  Možno uplatnit permanentku startovného

Start:

16,45 hod.

Z7, Z8 - zrušeno

17,00 hod.

Hromadný – A, B, C, D, Z1, Z2 – hlavní závod

17,02 hod.

Z3, Z4, Z5, Z6 - hromadně

Ceny:

První tři v každé kategorii dospělých věcná cena

Prvních pět v každé kategorii mládeže věcná cena

Kontakt:

Novák Bohumil, Srázná 4, 58601 Jihlava, tel. 724 027 654    email – novak.beh@seznam.cz, www.bezecvysociny.cz

Přístup:

Autem - Z Okružní ulice, procházející sídlištěm Březinky, odbočit na křižovatce, proti výjezdu od čerpací stanice ONV, do ulice Úvoz a vzápětí do ulice Na Stoupách. Pokračovat dále kolem Atletického stadiónu k amfiteátru Letního kina, kde je možnost parkování. Viz situační plánek              

Pešky- z Masarykova nám. u kostela Sv. Jakuba po schodech a cestách v lesoparku sejít k potoku Jihlávka a směrem po jeho toku k Letnímu kinu.

Zajímavosti:

Závod navázal v roce 2008 na čtrnáct ročníků Jarní ceny Datalusku. Memoriálem je na uctění památky velmi agilního běžce Luboše Svobody, který náhle a nečekaně zemřel v jeho nedožitých čtyřiceti čtyř letech.

V roce 2012 termínově ustoupil Běhu s Poutníkem Pelhřimov.                    

Po roce 2014, kdy byla náhradní trať, se pořadatelé opět vrátili k původní.                    

Účast 2019: 120 - z toho 57 mužů a 13 žen.

Vítězové: Jakub Exner (Jihlava) 30:25 a Lenka Blažková (Okříšky) 29:11

Další informace:

Historie závodu