Cena Běžce Vysočiny, Memoriál Luboše Svobody  - historie závodu

           Historie závodu předcházelo 14 ročníků Jarní ceny Datalusku, kdy posledních pět bylo součástí Běžce. Po odstoupení pořadatele ze soutěže, chtěl Běžec tuto oblíbenou trať v soutěži zachovat. Proto se rozhodl pořádat nový závod, který byl nazván Cenou Běžce Vysočiny. Od prvního ročníku byl také finančně podporován městem Jihlava.

           Dějištěm závodu je lesopark Heulos v Jihlavě, zázemí poskytují šatny pro účinkující v areálu Letního kina. Park se rozkládá v poměrně příkrém údolí říčky Jihlávky. Je levostranným přítokem řeky Jihlavy a její prameniště se nachází v lesích Stonařovských alejí. V době založení města toto údolí bylo jeho strategickou obrannou součástí. Na jeho temeni byly zbudovány mohutné dvojité hradby, které zde můžeme vidět dodnes. Napadnout město z této strany bylo prakticky nemožné, proto v blízkosti těchto hradeb jsou nejvýznamnější instituce středověkého města. Na vrcholu slávy Jihlavské pevnosti, byla navíc obrana posílena trojúhelníkovými zemními valy (tzv. bastiony), jejichž zbytky jsou, nejen zde, ale i jinde ve městě patrné dodnes. Po zrušení pevnosti se do roku 1824 začalo, z popudu tehdejších osobností města, do té doby holé údolí, parkově upravovat. Byly také prolomeny hradby u Jakubského kostela novým vchodem do parku. Nejdříve stráň na levém břehu říčky, tzv. Malý Heulos a později na druhém tzv. Velký Heulos.

První narušením jeho celistvosti byla stavba internátní školy Adolfa Hitlera pro výchovu Hitlerjungend, otevřenou v roce 1942, místně nazývaný „Hrádek“. Jde o monumentální dílo zbudované kompletně z kamene. Jeho architekturu můžeme zhlédnout při závodě BV Běh Heulosem. Po válce sloužila pro ubytování studentů. Naposledy, po nákladné rekonstrukci, Policejní škole MV.   Za socialismu byl park přejmenován na Březinovi sady a budován zde Park kultury a oddechu. Jeho součástí je Letní kino s největším plátnem v republice. Nejvýznamnější akcí býval tzv. Filmový festival pracujících. Vrchol zažíval v šedesátých letech. Např. film Až přijde kocour s dvojrolí Jana Wericha v roce 1963 zhlédlo najednou přes 10 tisíc diváků. V roce 1957 byl také zřízen zoo koutek, který byl a stále je postupně rozšiřován na špičkovou zoologickou zahradu. Největším zásahem do plochy parku byla ovšem výstavba sídliště Březinky v 70ých letech.  Byla zdevastována téměř třetina rozlohy Velkého Heulosu výstavbou panelových věžáků v lokalitě zvané „Na kopci“, podle návrhu socialistických architektů v čele s architektem Grycem, kteří se vzhlídli v stylu sídlišť ve Finsku. Po roce 1989 se vrátil původní název používaný od založený města - Heulos. Ten možná pochází od německého „seno“. V dobách pevnosti bylo údolí, z obraných důvodů, zcela holé. Z travnatých ploch se získávalo seno pro koně místní vojenské posádky. V letech 2009 – 2014 prošel rozsáhlou revitalizací spolufinancovanou z Evropských fondů, jejíž podoba je patrná na první pohled. 

                 Další informace o parku jsou také v historii Běhu Heulosem

                 Trať závodu je situována do levostranné části lesoparku tzv. Malého Heulosu. Startovní a cílová čára je na prostranství před plátnem Letního kina. Trať vede prvních 490 m po asfaltové komunikaci k atletickému stadiónu, bez převýšení.  Zde odbočuje prudce vlevo a nezpevněnou cestou z příznačným názvem „Na stoupách“ překonává po 360 m výškový rozdíl 30 m. Potom pokračuje dalších 570 m téměř po vrstevnici pěšinou nad areálem kina a hlavní parkovou cestou. Zde ti vnímavější mohou vidět mohutné hradby a majestát Jakubského kostela. Po odbočení vlevo se klesá 170 m  k říčce Jihlávka na cestu podél jejího levého břehu. Poměrně prudké odbočení vlevo je naproti jednomu z vchodů do zoo.  Závěrečných 610 m je po cestě těsně u břehu říčky, na jehož protějšku se rozkládá areál zoo.

                  Celková délka okruhu je tedy 2,15 km.  25% délky má zpevněný povrch. Jeho délka umožňuje použít trať i pro mládež. Žákovské kategorie mají předepsán jeden okruh, dorost a ženy dva. Muži krouží čtyřikrát.  Je zaveden hromadný start všech kategorií.  Na trati mohou tedy spolu běžet celé sportující rodiny.

                   Děti do 9 let využívají kruh v blízkosti plátna, dlouhý 300 m a od roku 2015 žactvo do 13 let okruh kolem říčky Jihlávky.

2008 Počátkem listopadu 2007 postihla Běžce nečekaná smutná událost. Náhle podlehl zákeřné agresivní infekční nemoci jeho člen a velký vyznavač kondičního sportování Lubomír Svoboda ve svých nedožitých 44 letech.  Na uctění jeho památky rozhodla valná hromada nazývat tento závod Memoriálem Luboše Svobody. Pietní vzpomínka se vždy uskuteční chvilkou ticha před startem.

2009 Hned druhým rokem byl Běžec nucen přemístit zázemí závodu na atletický stadión, pro rekonstrukci areálu Letního kina. Startovalo se z atletické dráhy a končilo u jeho brány.  Trať byla delší o 200 m.

2010 Další rok bylo zcela uzavřeno staveniště nového mostu přes Jihlávku. Náhradou byla vyměřena obrátková trať po stejné trase s vyloučením úseku přes staveniště. Dva obrátkové body byly před jeho plotem na protilehlých stranách. Muži okruh absolvovali dvakrát. Jeho délka byla zkrácena o 200 m.  Žákovské kategorie měli obrátkovou trať k letnímu kinu a zpět.

2011  Tento rok se vrátilo zázemí do nově zrekonstruovaných šaten pod plátnem a hlavní trať se vrátila do původní podoby. Pro mládež do 9 let byl nově vyznačen okruh dlouhý 350 m využívající nové komunikace v areálu.

2012    Vyhověl požadavku Běhu s Poutníkem v Pelhřimově na výměnu jarního termínu za podzimní.

2014     Z důvodu právě probíhající II. etapy revitalizace Heulosu, kdy jeho prostor od ul Úvoz po areál Letního kina byl oploceným staveništěm, bylo nutno změnit trasování všech tratí. Hlavní okruh se skládal ze dvou částí. První byl 1 km  dlouhý okruh kolem říčky Jihlávky s využitím nově otevřeného úseku cyklostezky směrem ke Sportovní hale SK Jihlava. Druhou pak byla protisměrná část 2,2 km dlouhá po dřívější trase směrem k ZOO s obrátkou na horní cestě Malého Heulosu před areálem Letního kina.

2015    Hlavní závod se vrátil opět na tradiční trať. V něm statovali muži a ženy od 14 let a absolvovali jeden, dva, tři a čtyři okruhy, dle věku a pohlaví. Mládež 7 – 13 let kroužila kolem Jihlávky po cyklostezce a pěšině na pravém břehu. Předškolní měli okruh 350 m v areálu kina.    

2016 – Z důvodů opravy sestupové cesty k zadnímu vchodu ZOO, byla trať prodloužena přes parkoviště v ul. Březinovy sady. Okruh se prodloužil o 150 m.

             Nejrychleji zvládl dva okruhy Vladimír Srb v roce 2013 za 28:21. Jeden okruh dorostenec Jakub Hnatiak, v roce 2008, za 15:01. Mezi ženami je to Martina Kaňkovská, která šestém ročníku 2013 dosáhla času 17:51. Absolutně nejrychlejším mužem na této trati je ale Ivan Čotov v roce 2002 za 27:48 a ženou Jana Kopřivová v roce 2003 za 16:53, oba při Jarní ceně Datalusku. Nejstarším startujícími jsou Zdeněk Novák, který v roce 2019 absolvoval závod ve svých 80 letech. Nejpočetnější startovní pole měl hlavní závod v roce 2015, kdy se na něj vydalo 85 mužů a žen. Nejpočetnější hromadný start byl v roce 2011 s 102 účastníky.

Přehled všech ročníků zařazených v soutěži Běžec Vysočiny:

roč

dat.

km

Muži A18,20

čas

Muži B40,50,60

čas

Ženy C18,20,35

čas

účast M+Ž+D+Žá

1.

11.4.08

8,6

Kalina Vojtěch

Srb Vladimír

30:12

30:47

Tichý František

Pechek Vladimír

Chmelíř Karel

31:22

34:23

40:00

-

Šťastná Renata

Dočekalová Jitka

-

19:56

18:12

107

65+12+5+25

2.

10.4.09

9

Kalina Vojtěch

Srb Vladimír

30:41

31:02

Tichý František

Pechek Vladimír

Krejčí Josef

33:26

35:20

40:29

-

Šťastná Renata

Tůmová Naděžda

-

20:06

20:57

118

64+12+6+36

3.

16.4.10

8,5

Novák Jan Pavel

Vohlídal Robin

33:03

28:48

Smetana Josef

Kratochvíl Pavel

Koreš Arnošt

31:06

30:16

34:22

Smetanová Kristina

Šťastná Renata

Bulantová Tamara

19:00

18:02

19:50

112

70+11+6+31

4.

15.4.11

8,6

Novák Jan Pavel

Srb Vladimír

33:03

29:52

Plzák Jiří

Kratochvíl Pavel

Koreš Arnošt

33:16

31:40

37:04

Smetanová Kristina

Srbová Alena

Čechová Zuzana

18:36

19:09

20:02

119

63+14+4+37

 

5.

27.9.12

8,6

Tichý František

Srb Vladimír

35:03

30:06

Vítek Jaroslav

Kolařík Jiří

Pánek Pavel

30:49

35:06

38:54

Šťávová Natálie

Kaňkovská Martina

Fencíková Vladislava

19:52

18:52

20:29

91

48+9+1+34

6.

27.9.13

8,6

-

Srb Vladimír

-

28:21

Tichý František

Kugler Ivan

Pánek Pavel

31:41

34:57

38:27

Diatková Kristýna

Kaňkovská Martina

Novotná Kateřina

26:23

17:51

18:30

109

55+18+4+32

7.

3.10.14

9,6

-

Juřička Jiří

-

38:39

Štýbnar Zbyněk

Kučera Luděk

Krechler Miroslav

38:55

42:13

47:05

-

Králová Linda

Novotná Kateřina

-

30:55

31:14

113

55+15+1+42

8.

2.10.15

8,6

Motl Lukáš

Srb Vladimír

32:50

29:38

Vítek Jaroslav

Berky Jiří

Tománek Stanislav

30.32

35.30

37.26

-

Veselá Petra

Lavičková Magdaléna

-

26:25

30:57

140

71+14+2+53

9.

30.9.16

9,2

-

Exner Jakub

-

33:56

Juřička Jiří

Berky Jiří

Tománek Stanislav

35:33

39:14

39:28

Jordánová Petra

Kotlíková Petra

Vermešová Ludmila

36:16

26:49

33:13

125

50+17+1+57

10.

29.9.17

8,6

Nezveda David

Srb Vladimír

33:14

30:11

Vítek Jaroslav

Kratochvíl Pavel

Procházka Zdeněk

30:43

31:50

38:36

Váňová Gabriela

Dvořáková Kristýna

Dvořáková Soňa

29:50

25:31

33:06

113

54+11+3+46

11.

27.9.18

8,6

Komín Jakub

Exner Jakub

 

36:42

31:05

Srb Vladimír

Kratochvíl Pavel

Procházka Zdeněk

Koukal Vladimír

30:53

35:09

39:18

34:08

Adamová Eva

Šanderová Šárka

Polednová Hana

Dvořáková Soňa

33:32

30:41

31:36

32:13

124

62+12+0+50

12.

27.9.19

8,6

Němec Patrik

Exner Jakub

36:37

30:25

Vítek Jaroslav

Berky Jiří

Procházka Zdeněk

Koukal Vladimír

30:35

36:37

38:26

34:41

-

Hronová Lucie

Blažková Lenka

Adamová Kateřina

-

30:34

39:11

37:46

120

57+13+6+44

 

Traťové rekordy: mimo rok 2010, kdy byla kratší trať

 

 

 

 

 

8,6 km

 

Muži 20 - 39 let

Srb Vladimír

1978

Jihlava

28:21

(2013)

Muži 40 – 49 let

Vítek Jaroslav

1972

Batelov

30:32

(2015)

Muži 50 – 59 let

Kratochvíl Pavel

1960

Rudíkov

31:40

(2011)

Muži nad 60 let

Koreš Arnošt

1950

Třebíč

37:04

(2011)

 

 

 

 

4,3km

 

Ženy 20 – 34 let

Kaňkovská Martina

1986

Jihlava

17:51

(2013)

Ženy nad 35 let

Dočekalová Jitka

1968

Jihlava

18:12

(2008)

 

 

 

 

6,45 km

 

Ženy 20 – 34 let

Dvořáková Kristýna

1996

Záborná

25:11

(2017)

Ženy nad 35 let

Lavičková Magdaléna

1973

Jihlava

30:57

(2015)

 

 

 

 

 

 

Junioři 18 – 19 let

Kalina Vojtěch

1990

Jihlava

30:12

(2008)

Juniorky 18 – 19 let (4,3 km)

Smetanová Kristina

1992

Třešť

18:36

(2011)

Juniorky 18 – 19 let (6,45 km)

Váňová Gabriela

1999

Jablonec n.N

29:50

(2017)

 

 

 

 

 

 

Dorostenci 16 – 17 let

Hnatiak Jakub

1991

Jihlava

15:01

(2008)

Dorostenky 16 – 17 let

Šťávová Natálie

1993

Jihlava

19:10

(2010)

Žáci

Vrtal Vojtěch

1993

Třebíč

  7:20

(2008)

Žákyně

Jordánová Petra

1998

Třebíč

  8:58

(2011)