Jak se přihlásit do závodu:

 

Hlásím se do závodu na webu www.czechtriseries.cz ČTA:

1 Zaregistruji se na www.czechtriseries.cz

 

Hlásím se do závodu přihláškou on-line:

             Přihlášku do závodu je také možno podat předem on-line na internetové stránce časomíry Pteam  http://www.pteam-registration.com/blog/essential_grid/jihlavsky-triatlon-2016/

Nepřihlásil jsem se předem a rád bych se zúčastnil:

Nevadí. Přihlásím se v den závodu v místě prezence vyplněním prezenčního lístku. 

      

 

Proč potřebuje pořadatel přihlášku předem?

             Každý startující obdrží stravenku na oběd, případně jiné drobnosti. Dále se staví depo, zajišťuje  se občerstvení při a po závodě, atd. Na tyto věci je velmi dobré vědět kolik  toho připravit. Proto dík všem, kteří jsou již přihlášeni. 

             To platí i pro pravidelné účastníky Běžce 2014. Ti nebudou muset vyplňovat prezenční lístek, ale přesto bychom rádi znali jejich počet předem.

 

Moje výhoda při přihlášení předem

             Časová úspora při prezenci před závodem, kdy vyzvednu jen připravené startovní číslo a zaplatím startovné.

Výtah z propozic:

Přihlášky: Do závodu se, v příslušné věkové kategorii, může přihlásit každý zájemce bez omezení, s vědomým svého zdravotního stavu a schopností absolvovat předepsanou trať. 

                 Přihlášku je možné také podat vyplněním prezenčního lístku v den konání závodu                 

U mládeže je vyloučeno přihlášení na delší trať neodpovídající věkové kategorii. 

                 Přihláška je platná po zaplacení stanoveného startovného. Startovné se platí až v den závodu při prezenci v částce odpovídající datu podání přihlášky.

 

Startovné:

Kategorie

  

Platná licence ČTA

  

Muži, ženy

250,-

200,-

  

Junioři, juniorky

250,-

200,-

  

Dorostenci, dorostenky

200,-

150,-

  

Žáci, žákyně 10 – 14 let

50,-

0

  

Chlapci, dívky  4 - 9 let

50,-

0

  

Mládež do 15 let bez stravenky

0

 -