http://www.bezecvysociny.cz/b.v/Z20_PE/pelhrimov_propozice_soubory/image003.gif

POHÁR BĚŽCE VYSOČINY 2022

Propozice závodu číslo 19

Název:

Běh Karla Havlíčka Borovského

Datum:

Pátek 14. října 2022

Pořadatel:

Běžec Vysočiny z.s. a Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Podpora:

Město Havlíčkův Brod, Běžec Vysočiny

Ročník:

3.

Místo prezence a startu:

Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560

GPS - 49.6066017N, 15.5826386E

Tratě:

Dospělí, dorost, žáci a žákyně 14 – 15 let: okruh 2,5 km – asfaltové a nezpevněné cesty parku Budoucnost s mírně členitým profilem

Žáci, žákyně 7 – 13 let: okruh 940 m – z větší části asfaltová cesta (téměř bez převýšení)

Chlapci, dívky do 6 let -  okruh 340 m – bez převýšení (asfalt)

U vložených závodů mládeže mohou nastat změny v délkách a trasování tratí

Popis tratě:

Hlavní okruh 2,50 km - Start a cíl je u hlavního vchodu Základní školy Havlíčkův Brod, V Sadech 560. Trasa je okruhová, krátce po startu následuje výběh parkem Budoucnost k památníku obětem 1. a 2. světové války, nad nímž se tyčí dominantní socha Karla Havlíčka Borovského. Trasa vede dále k altánku, tam se stáčí prudce doprava a následuje výběh na Kalvárii (tři kříže – nejvyšší bod celého okruhu). Poté cesta odbočuje doleva a vede po vrstevnici. Následuje mírné klesání až k Cihlářskému potoku. Zde je otočka téměř o 180 stupňů. Podél potoka vede trasa k rybníku Rantejch, následuje úsek kolem zimního stadionu a plaveckého bazénu. Za mostkem se cesta napojuje na asfaltovou komunikaci. Po ní se běží až téměř ke kostelu sv. Trojice, na křižovatce odbočuje však trasa doleva a podél rybníka Hastrman vede k budově AZ Centra a dále pak k rybníku Obora, okolo kterého se obtáčí zpět k ZŠ V Sadech.              

Kategorie:

A18 – junioři 18 – 19 let

10 km

4x 2,50

A20 – muži 20 – 29 let

10 km

4x 2,50

A30 – muži 30 – 39 let

10 km

4x 2,50

B40 – muži 40 – 49 let

10 km

4x 2,50

B50 – muži 50 – 59 let

10 km

4x 2,50

B60 – muži 60 - 69 let

10 km

4x 2,50

B70 – muži nad 70 let

5 km

2x 2,50

C18 – juniorky 18 – 19 let

5 km

2x 2,50

C20 – ženy 20 – 34 let

5 km

2x 2,50

C35 – ženy 35 – 44 let

5 km

2x 2,50

C45 – ženy nad 45 let

5 km

2x 2,50

D1, D2 – dorostenci, dorostenky 16 – 17 let

5 km

2x 2,50

P1, P2 – příchozí muži, ženy nad 18 let

2,5 km

1x 2,50

Z1, Z2 – žáci, žákyně 14 – 15 let

2,5 km

1x 2,50

Z31, Z41 – žáci, žákyně 12 – 13 let

1,88 km

2x 0,94

Z32, Z42 – žáci, žákyně 10 – 11 let

1,88 km

2x 0,94

Z5, Z6 – žáci, žákyně 7 – 9 let

940 m

1x 0,94

Z7, Z8 – chlapci, dívky 3 – 6 let

340 m

1x 0,34

Přesný rozpis kategorií dle ročníků je uveden v propozicích soutěže

Přihlášky:

Internet:

On-line do 12:00 hod. v den závodu na  bezecvysociny.cz

V místě startu:

Vyplněním prezenčního lístku nejpozději 15 min. před příslušným startem.

 

Startují běžci 3 roky a starší (rok nar. 2019 a méně)

Šatny:

Pro muže i ženy v budově ZŠ V Sadech, sprchy a WC tamtéž

Startovné:

100 Kč – muži, junioři, ženy, juniorky jednotně při prezenci

Možno uplatnit permanentku startovného.

Start:

16:10 hod.

Z7, Z8   - chlapci, dívky

16:25 hod.

Z3, Z4, Z5, Z6 – hromadně

16:45 hod.

A, B, C, D, Z1, Z2, P – hromadně

Ceny:

První tři v každé kategorii věcná cena dle možností pořadatele (děti – medaile)

Občerstvení:

Zdarma dle možností pořadatele

Kontakt:

Novák Bohumil: email novak.beh@seznam.cz, tel.: 731 480 914

Mgr. Vratislav Libánský: email vlibansky@zssady.cz, tel.: 776 011 426

Přístup:

Automobilem: Vjezd motorových vozidel k budově ZŠ V Sadech zakázán. Možnosti parkování:

1.     ulice Na Ostrově (omezené možnosti) GPS 49.6047347N, 15.5815033E, pěšky 220 m (v ulici i na protějším parkovišti s poplatkem)

2.     ulice Žižkova – parkoviště před restaurací Na Ostrově (s poplatkem) GPS 49.6049553N, 15.5827322E, pěšky 320 m

3.   parkoviště u nové budovy KK Vysočiny (velký prostor – za malý poplatek) GPS 49.6041253N, 15.5829906E, pěšky 390 m NOVĚ

4.   parkoviště u Střední průmyslové školy stavební (velký prostor – za malý poplatek) GPS 49.6026797N, 15.5783842E, pěšky 620 m

5.     parkoviště nad ZS Kotlina (zdarma) 49.6112692N, 15.5827964E - pěšky 650 m

Zajímavosti:

Účast 2021: 133 – z toho muži 58 a ženy 15

Vítězové 2021: David Nezveda (Třebíč) 36:25 a Lada Dvořáková (Brno) 19:06

1. ročník závodu – náhrada za zrušený Pelhřimovský běh s Poutníkem

Havlíčkův Brod se nachází na řece Sázavě zhruba 25 km severně od Jihlavy a je třetím největším městem v Kraji Vysočina s přibližně 23 000 obyvateli. Byl založen jako hornická osada s názvem Brod. Po obdržení městských práv získal přívlastek Smilův. Od počátku 14. století se pak v souvislosti s příchodem německých osadníků nazývá Německý Brod. Tento název vydržel až do roku 1945, kdy bylo město přejmenováno do současné podoby.

Místem konání je park Budoucnost. Název nese podle okrašlovacího spolku, jehož členové jej roku 1889 založili. Nachází se v údolí Cihlářského potoka a má rozlohu 25 ha. Lesopark se soustavou několika rybníků a je protkán řadou vycházkových cest a pěšin. V jeho středu se nachází zimní stadion a plavecký bazén. V severní části pak venkovní koupaliště. 

V roce 2020 nebylo možné závod uspořádat, a to z důvodu nepříznivé epidemiologické situace (příslušná nařízení vlády: COVID-19)

Další informace:

---