POHÁR BĚŽCE VYSOČINY 2018

Propozice závodu číslo 18

Název:

Okolo rybníků Okříšky

Datum:

Neděle 14. října 2018  

Pořadatel:

Atletic Třebíč, Běžec Vysočiny z.s.

Partner:

Fraenkische cz, s.r.o

Ročník:

4

Místo prezence:

Fraenkische cz, s.r.o., Okříšky

GPS - 49.2664433N, 15.6719044E

Místo startu:

Hlavní závod – v areálu firmy Fraenkische.

Tratě:

Muži, junioři, ženy, juniorky: 10 km Velký okruh po nezpevněných polních a lesních cestách, částečně po silnici III tř.(asfalt 46%)

Dorost 16 - 17 let: Obrátková trať na trase hlavního závodu s obrátkou na 2 km.

Mládež do 15 let: Tratě mládeže v areálu firmy Fraenkische.

U vložených závodů mládeže mohou nastat změny v délkách a trasování tratí

Popis tratě:

Hlavní závod – Po startu proběhne přes železniční přejezd a zemědělským areálem. Pak vede podél železniční tratě. Dále pokračuje stoupáním na silnici směrem ke Krahulovu. Po osmi stech metrech odbočí ke známému rekreačnímu rybníku Steklý a odtud, přes jeho hráz, vede chatovou oblastí do Hvězdoňovic. Poté, ze silnice ke Krahulovu, 0,5 km za obcí, odbočí vlevo na polní cestu, která vede do osady Loudilka. Z Loudilky se po silnici dostane k areálu firmy Fraenkische, kde je cíl. Trať má malé převýšení (sklon max. 4%). Viz plánek trati.

Kategorie:

A18 – junioři 18 – 19 let

10 km

1x 10

A20 – muži 20 – 29 let

10 km

1x 10

A30 – muži 30 – 39 let

10 km

1x 10

B40 – muži 40 – 49 let

10 km

1x 10

B50 – muži 50 – 59 let

10 km

1x 10

B60 – muži 60 - 69 let

10 km

1x 10

B70 – muži nad 70 let

10 km

1x 10

C18 – juniorky 18 – 19 let

10 km

1x 10

C20 – ženy 20 – 34 let

10 km

1x 10

C35 – ženy 35 – 44 let

10 km

1x 10

C45 – ženy nad 45 let

10 km

1x 10

D1, D2 – dorostenci, dorostenky 16 – 17 let

4 km

2x 2

Z1, Z2 – žáci, žákyně 14 – 15 let

1,5 km

 

Z31, Z41 – žáci, žákyně 12 – 13 let

800 m

 

Z32, Z42 – žáci, žákyně 10 – 11 let

800 m

 

Z5, Z6 – žáci, žákyně 7 – 9 let

500 m

 

Z7, Z8 – chlapci, dívky 3 – 6 let

300 m

 

Přesný rozpis kategorií dle ročníků je uveden v propozicích soutěže

U mládeže mohou nastat změny v trasování tratí a jejich délek

Přihlášky:

Internet:

On-line do 24:00 hod. v sobotu 17. 10. na  bezecvysociny.cz

V místě startu:

8:30 – 10:45 hod. nejpozději 15 min. před startem kategorie

 

Startují běžci 3 roky a starší (rok nar. 2015 a méně)

Šatny:

V budově Fraenkische cz, s.r.o.

Startovné:

  80 Kč – muži, junioři, ženy, juniorky při přihlášení on-line předem

100 Kč – muži, junioři, ženy, juniorky při přihlášení na místě startu

Start:

10:00 hod

Z7, Z8

10:10 hod

Z5, Z6

10:20 hod

Z3, Z4

10:30 hod

Z1, Z2

11:00 hod

A, B, C, D - hromadný

Ceny:

První tři v každé kategorii věcná cena dle možností pořadatele

Cena pro všechny:

Malé občerstvení zdarma (čaj, tatranka). Firemní dárek.

Kontakt:

Ing. Zdeněk Pilát, 67521 Okříšky, Sadová 495, tel.: 732 810 677, email: pilatzdenek@seznam.cz

Přístup:

Autem - Od Jihlavy Z Jihlavy po silnici č. 405 směr Třebíč.  Firma Laufteam Fraenkische je před železničním přejezdem na okraji obce.

Zajímavosti:

Účast 2017: 130 - z toho 65 mužů a 25 žen.

Vítězové: Jakub Exner (Jihlava) 36:31 a Kristýna Dvořáková (Záborná) 36:32

V roce 2015 byla navázána spolupráce s firmou Laufteam Fraenkische. Zde je poskytnuto zázemí závodu. Z těchto důvodů jsou, po čtrnácti předchozích ročnících, zcela nové tratě. Byl také změněn název závodu „Běh okolo Dolňáku“ na „Běh okolo rybníků“. Trať totiž vede po hrázích tří rybníků: Pilný, Vybíral a Steklý.

Další informace:

Historie závodu