POHÁR BĚŽCE VYSOČINY 2020

Propozice závodu číslo 3

Název:

PŘES TŘI HRÁZE OPATOV

Datum:

Pátek 12. června 2020

Pořadatel:

Sokol Opatov, Běžec Vysočiny z. s.

Ročník:

15

Místo prezence a startu:

Fotbalové hřiště Opatov (okr. Třebíč)

GPS - 49.2212708N, 15.6630547E

Tratě:

Dospělí, dorost: velký okruh - vedený převážně po polních a lesních cestách (asfalt 30%)

Žáci, žákyně, příchozí: malý okruh - v okolí hřiště s nenáročným profilem (terén)

Předškolní chlapci, dívky -  kolem pomezní čáry hřiště (tráva)

U vložených závodů mládeže mohou nastat změny v délkách a trasování tratí

Popis tratí:

Velký okruh - 4,4 km Z hřiště, po krátkém úseku polní cesty, klesá do údolí říčky Brtnice a po cestě kolem hráze mlýnského náhonu vede k chatové osadě u rybníka Vidlák. Dále po hrázi Vidláku a rybníka Jinšov. Odtud kolem kostelíka Sv. Anny zpět do obce. Po průběhu okrajovou částí obce se uzavírá prudkým stoupáním (převýšení 25 m na 250 m) do cíle na hřišti. Viz plánek tratě

Malý okruh - 770 m (pro žákovské kat.) po pěšinách v okolí hřiště s nenáročným profilem

Kategorie:

A18 – junioři 18 – 19 let

8,8 km

2x 4,4

A20 – muži 20 – 39 let

8,8 km

2x 4,4

B40 – muži 40 – 49 let

8,8 km

2x 4,4

B50 – muži 50 – 59 let

8,8 km

2x 4,4

B60 – muži 60 - 69 let

8,8 km

2x 4,4

B70 – muži nad 70 let

4,4 km

1x 4,4

C18 – juniorky 18 – 19 let

4,4 km

1x 4,4

C20 – ženy 20 – 34 let

4,4 km

1x 4,4

C35 – ženy nad 35 let

4,4 km

1x 4,4

D1, D2 – dorostenci, dorostenky 16 – 17 let

4,4 km

1x 4,4

P1 – příchozí muži – lidový běh

4,4 km

1x 4,4

P2 – příchozí ženy – lidový běh

1,45km

2x 0,77

Z1, Z2 – žáci, žákyně 14 – 15 let

1,45km

2x 0,77

Z31, Z41 – žáci, žákyně 12 – 13 let

1,45km

2x 0,77

Z32, Z42 – žáci, žákyně 10 – 11 let

1,45km

2x 0,77

Z5, Z6 – žáci, žákyně 7 – 9 let

770 m

1x 0,77

Z7, Z8 – chlapci, dívky 3 – 6 let

210 m

hřiště

Přesný rozpis kategorií dle ročníků je uveden v propozicích soutěže

Přihlášky:

Internet:

On-line do 12:00 hod. v den závodu na  bezecvysociny.cz

V místě startu:

Covid 19 – přihláška možná pouze on-line

(přihláška na místě nebude v žádném případě možná) Výjimka může být jen u předškolní mládeže

 

Startují běžci 3 roky a starší (rok nar. 2017 a méně)

Podmínky startu

Povinné prokázání jednou ze tří možností:

1.  osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka nebo,

b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

2. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní nebo,

3. potvrzením o negativním testu od zdravotní služby, nebo zaměstnavatele. Platnost testu je u PCR sedm dní, u antigenního 72 hodin (tři dny).

4. U mládeže do 17 let postačí čestné prohlášení zákonného zástupce, že dítě navštěvuje konkrétní školní zařízení uvedené v tomto prohlášení, kde je pravidelně testován a výsledek že posledního testu byl negativní a od té doby se u něj neprojevily příznaky uvedené v prohlášení. TISKOPIS ZDE

Opatření Covid 19

Opatření platná po 31.5.2021 při hromadných sportovních akcích, kde není možné dodržet odstup mezi osobami 1,5 m:

Zakrytí dýchacích cest (úst a nosu) je možné buď certifikovaným respirátorem minimální úrovně FFP2, nebo zdravotnickou rouškou. 

Závodník při pohybu mimo závod (prezence, příprava) nutno mít zakrytá ústa a nos, kde není možné dodržovat odstup 2 m. To platí zejména při prezenci, kde předepsaný odstup není možné dodržet.

Při vstupu do startovního prostoru a vlastním závodě bez zakrytí a bez odstupů.

Doprovod dětí, zvláště u závodu předškolních dětí se zakrytými ústy a nosu. (Při hromadných sportovních akcích stále platí mezi závodníky a ostatními účastníky odstup 2 m zajištěný pevnou překážkou. Po zkušenostech z předešlých závodů není možné toto dodržet, proto kdo nezávodí má zakryté dýchací cesty předepsaným způsobem)

Startovné:

  100 Kč - muži, junioři, ženy, juniorky

Start:

17:45 hod.

Z7, Z8  - chlapci, dívky

18:00 hod.

A, B, C, D, P1 – hromadně

18:05 hod.

Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, P2 – hromadně

Ceny:

První tři v kategorii věcná cena, mládež cena a medaile. Ceny dle možností pořadatele.

Cena všech:

Kontakt:

Kruba Jaroslav, 675 28 Opatov 62, tel.: 731 507 180  emailslavasokol@seznam.cz, http://.bezecvysociny.cz

Přístup:

Ze st. silnice č. 38 (E55) Jihlava - Znojmo odbočit v obci Dlouhá Brtnice směr Opatov (4,5 km). Ze silnice č. 23 J. Hradec - Třebíč odbočit v obci Předín (3,5 km).

Šatny:

Šatny nejsou k dispozici. Pro muže wc na fotbalovém hřišti.

Zajímavosti:

Účast 2020: 159 - z toho 82 mužů a 16 žen

Vítězové: Petr Vinter (Praha) 30:40, Michaela Slabá (Kněžice) 20:48

TR: Robin Vohlídal 30:00 (2009), Lenka Formanová 16:51 (2011)

Stejně jak v letech 2013,14, 15 se rozhodli pořadatelé zařadit tzv. lidový běh. Je určen především místním zájemcům, ale jsou vítáni i ostatní. Běh se uskuteční spolu se žákovskými kategoriemi na stejné trati. Neplatí se žádné startovné a pro nejlepší budou připraveny ceny.

Další informace:

Historie závodu