POHÁR BĚŽCE VYSOČINY 2020

Propozice závodu číslo 8

Název:

DAČICKÁ 14

Datum:

Sobota 6. června 2020

Pořadatel:

Sdružení běžců Dačic, Běžec Vysočiny z. s.

Ročník:

27

Místo prezence a startu:

Rybník Peráček, Rybářská klubovna na sádkách

GPS - 49.0798800N, 15.4268378E

Tratě:

junioři, muži: obrátková s obrátkovým okruhem –  13,2 km - vedená převážně po polních a lesních cestách (asfalt 14%)

juniorky, ženy: obrátková trať po trati mužů, bez obrátkového okruhu kolem Urbanečského vrchu – 9,4 km

dorost, příchozí obrátková po trase hlavního závodu - 4 km

žáci, žákyně 14 - 15 obrátková po trase hlavního závodu - 2 km

žáci, žákyně 10 - 13  obrátková po trase hlavního závodu - 2 km

žáci, žákyně 7 - 9 okruhy v okolí rybníku Peráček – 600 m

předškolní chlapci, dívky okruh v okolí rybníku Peráček - 200 m

U vložených závodů mládeže a příchozích mohou nastat změny v délkách a trasování tratí

Vzhledem k omezením v souvislosti s pandemií Covid 19 se závody mládeže nebudou konat.

Popis tratě:

Po startu na hrázi rybníku Peráček trať vede po pěšině kolem zdi zámeckého parku na asfaltovou silnici do obce Toužín. Na konci obce odbočuje vpravo prudším krátkým stoupáním na nezpevněnou polní cestu, po které se přes dvě terénní vlny, dostane do obce Urbaneč. Dále vede po travnaté polní a později lesní cestě k železničnímu přejezdu, za kterým muži odbočují vpravo na obrátkový okruh. Ženy odbočují mírně vlevo a po 80 metrech opět vlevo na hlavní trasu. Muži pak po nezpevněných lesních cestách s proměnným výškovým profilem obíhají Urbanečský vrch. Poté všichni běží po polní cestě a přes přejezd u železniční zastávky opět do obce Urbanče, aby se po stejné trase vrátili zpět do cíle na hrázi Peráčku. Viz plánek tratě

 

Kategorie:

A18  - junioři 18 – 19 let

13,2 km

A20 - muži 20 – 39 let

13,2 km

B40 - muži 40 – 49 let

13,2 km

B50 - muži 50 – 59 let

13,2 km

B60 – muži 60 - 69 let

13,2 km

B70 – muži nad 70 let

  9,4 km

C18 – juniorky 18 – 19 let

  9,4 km

C20 – ženy 20 – 34 let

  9,4 km

C35 – ženy 35 – 44 let

  9,4 km

C45 – ženy nad 45 let

  9,4 km

Přesný rozpis kategorií dle ročníků je uveden v propozicích soutěže Pohár Běžce Vysočiny

 

Přihlášky:

Internet:

On-line do 22:00 hod. v den před závodem na  bezecvysociny.cz

V místě startu:

Covid 19 – přihláška možná pouze on-line

(přihláška na místě nebude v žádném případě možná)

 

Startují běžci 18 let a starší (rok nar. 2002 a méně)

Opatření Covid 19

Při pohybu mimo závod (prezence, příprava) nutno mít roušku přes ústa a nos, dodržovat odstup 2 m).

Při vstupu do startovního prostoru a vlastním závodě bez roušky a bez odstupů.

Startovné:

100 Kč - muži, junioři, ženy, juniorky při přihlášení na místě startu

Start:

10:30 hod.   A, B, C  - hromadný

Ceny:

Finanční prémie 3000,- Kč za překonání TR mužů a žen.

Kontakt:

Zdeněk Šimurda, Hradecká 26/IV, 380 01 Dačice, tel.: 606710005, email – z.Šimurda@guick.cz, novak.beh@seznam.cz, http://bezecvysociny.cz

Občerstvení:

Občerstvení při závodě - voda.

Přístup:

Ze směru Jihlava, Třebíč, Znojmo: na náměstí odbočit směr J. Hradec, za zámkem odbočit vlevo na druhé odbočce úzkou komunikací mezi zástavbou. Obtížnější možnost parkování. Od J. Hradce: odbočit vpravo za zástavbou z panelových domů.

Zajímavosti:

Účast 2019

104 startujících, z toho 50 mužů a 13 žen

Vítězové

Jakub Exner (Jihlava) 49:45

Olga Krčálová (Polná) 39:46

TR

Ivan Čotov 41:20 (2000) a Olga Krčálová (Polná) 39:17

Další informace:

viz historie závodu