POHÁR BĚŽCE VYSOČINY 2021

Propozice závodu číslo 6

Název:

STONAŘOVSKÉ ALEJE

Datum:

Pátek 21. května 2021

Pořadatel:

TJ Sokol Stonařov, Běžec Vysočiny z.s.

Ročník:

44

Místo prezence a startu:

Stonařov (okr. Jihlava), fotbalové hřiště

GPS - 49.2775592N, 15.5862506E

Tratě:

Muži, junioři: obrátková 10 km polní a lesní cesty (asfalt 30%)

Ženy, juniorky: obrátková 10 km polní a lesní cesty (asfalt 30%)

Dorost, příchozí obrátková po trase hlavního závodu - 4 km 

Žáci, žákyně 14 – 15 let 2x obrátková po trase hlavního závodu – 2,4 km

Žáci, žákyně 10 – 13 let 1x obrátková po trase hlavního závodu – 1,2 km

Žáci, žákyně 7 – 9 let 1x obrátková po trase hlavního závodu – 600 m

Předškolní chlapci, dívky jeden okruh na hřišti - 200 m

U závodu mohou nastat změny v délkách a trasování tratí

Popis tratí:

Hlavní závod: vede z hřiště po polní cestě podél potoka, která v lese přejde na "Zelenou alej" s asfaltovým povrchem, k loveckému zámečku v Alejích. Odbočuje vlevo na "Stonařovskou alej" a po 200 m je obrátka zpět a vrací se po stejné trase k loveckému zámečku.  Muži i ženy se pak od loveckého zámečku vrací po "Zelené aleji" stejnou počáteční trasou k fotbalovému hřišti. Celá trať má mírnější výškový profil většinou po měkkém podkladu (asfalt 30%).

Žáci, žákyně, dorost a příchozí po stejné polní cestě jako hlavní závod s obrátkou na 0,3 km, 1 km a 2 km

Vzhledem k omezením v souvislosti s pandemií Covid 19 se závody mládeže a příchozích nebudou konat.

Plánky tratí:         hlavní závod                  mládež

Kategorie:

A18 – junioři 18 – 19 let

10 km

2x 5

A20 – muži 20 – 39 let

10 km

2x 5

B40 – muži 40 – 49 let

10 km

2x 5

B50 – muži 50 – 59 let

10 km

2x 5

B60 – muži 60 - 69 let

10 km

2x 5

B70 – muži nad 70 let

10 km

2x 5

C18 – juniorky 18 – 19 let

10 km

2x 5

C20 – ženy 20 – 34 let

10 km

2x 5

C35 – ženy 35 – 44 let

10 km

2x 5

C45 – ženy nad 45 let

10 km

2x 5

D1, D2 – dorostenci, dorostenky 16 – 17 let

4,3 km

2x 2,15

P1, P2 – příchozí muži, ženy nad 18 let

4,3 km

2x 2,15

Z1, Z2 – žáci, žákyně 14 – 15 let

2,4 km

1x 0,4+2x 1

Z31, Z41 – žáci, žákyně 12 – 13 let

   2 km

2x 1

Z32, Z42 – žáci, žákyně 10 – 11 let

   2 km

2x 1

Z5, Z6 – žáci, žákyně 7 – 9 let

 600 m

2x 0,3

Z7, Z8 – chlapci, dívky 3 – 6 let

 200 m

2x 0,1

Přesný rozpis kategorií dle ročníků je uveden v propozicích soutěže

Přihlášky:

Internet:

On-line do 12:00 hod. v den závodu na  bezecvysociny.cz

V místě startu:

Covid 19 – přihláška možná pouze on-line.

Každý ve vlastním zájmu uvede v přihlášce svůj čas na 10 km svým odhadem. K časům neodpovídajícím dlouhodobé výkonosti nebude přihlíženo.

Podmínka startu

Povinné prokázání jednou ze tří možností:

1.  očkovacím certifikátem,

2. potvrzením o negativním testu od zdravotní služby, nebo zaměstnavatele. Platnost testu je u PCR sedm dní, u antigenního 72 hodin (tři dny),

3.  potvrzením od lékaře o prodělaném onemocnění Covid 19 před 90 dny a méně.

 

Startují běžci 3 roky a starší (rok nar. 2016 a méně)

Startovné:

100 Kč - muži, junioři, ženy, juniorky při přihlášení on-line předem

 

Opatření Covid 19

Při pohybu mimo závod (prezence, příprava) nutno mít roušku přes ústa a nos, dodržovat odstup 2 m.

Start po vlnách s 30 startujícími, rozdělených dle výkonosti podle startovních čísel. Nebude možné dodatečně měnit zařazení do jiné vlny. Mezi připravenými vlnami odstup 10 m.

Při vstupu do startovního prostoru a vlastním závodě bez roušky.

Start:

17:20 hod.

Z7, Z8

17:25 hod.

Z5, Z6

17:35 hod.

Z1, Z2, Z3, Z4

18:00 hod.

Hromadný po vlnách 30 startujících – A, B, C, D, P – hlavní závod

Ceny:

Každý upomínková věcná cena. První tři muži a ženy věcná cena.

Občerstvení:

Nápoj dle výběru, opečená klobása. Možnost dalšího občerstvení ve fotbalovém klubu.

Občerstvení z důvodu opatření Covid se nebude podávat.

Kontakt:

Martin Soukup, Stonařov 203, tel.: 724 207 199 email – info@bezecvysoviny.cz,

Přístup:

Automobilem:   Ze st. silnice č. 38 odbočit vlevo na místní cestu k fotbalovému hřišti asi 300 m za středem obce směrem na Znojmo.

Autobus Do obce je velmi dobré a časté spojení ze všech směrů.

Zajímavosti:

Účast 2019: 151 - z toho 75 mužů a 17 žen

Vítězové 2019: Jakub Exner (Jihlava) 36:09 a Lucie Maršánová (N.Město n.M.) 38:51

TR: (15 km) Robin Vohlídal 47:44 – 2009 a (10 km) Patricia Gánovská 41:43 - 2012

Další informace:

Historie závodu