Silvestrovský běh - historie závodu

  Období: 1990 – 1994, 1997 - dosud

  Ročníků: 26 (2017)

  • Období 1990 - 1994

                 V tomto období je Silvestrovský běh spjat se světovou charitativní nadací World Runners. Pořádáním závodů v běhu, triatlonu a jiných sportovních akcí získávala prostředky na řešení ekologických a sociálně zdravotních problémů. Sekce v tehdejší ČSFR byla založena v roce 1990 a v tomtéž roce vznikla pobočka v Jihlavě. V ní byli angažováni Jaroslav Vymazal, Milan Koten a Aleš Klier, kteří přišli s myšlenkou založit pořádání Silvestrovského běhu v Jihlavě, jehož výtěžky budou věnovány pro účely nadace. Ty se získávali hlavně od sponzorů běhu a také ze startovného. Další způsobem bylo  sponzorování jednotlivých účastníků běhu. Získanou finanční částku zde určoval průměrný čas dosažený na jeden km. Pro její výši 5 – 20 Kč/1 km to mohla být také forma sázky mezi přáteli, příbuznými a spolupracovníky.

                  První ročník se konal 31.12.1990. Start a cíl byl na horní části Masarykova náměstí. Prostory pro šatny  a prezentaci poskytla Obchodní akademie na Náměstí Svobody, vzdálená 300 m od startu. Trať vedla ulicemi ve středu města (viz plánek historie tratí). po okruhu o délce 2250 m. Zpestření, kterém platilo jen pro první ročník, byl  průběh zásobovací rampou OD Prior. Muži měli předepsána čtyři kola, ženy a dorost dvě. Závod měl velmi slušnou účast 88 startujících. 

                  Druhý ročník měl méně startujících, ale pro nadaci byl úspěšný. Vedle, více jak dvanácti firem bylo, pro zajímavost, sponzorováno dvacet závodících jednotlivců. Ve třetím ročníku byla účast o něco větší. Měl velmi kvantitní startovní pole. Nejlepší vytrvalec regiónu Pavel Novák uzavíral vedoucí skupinu pěti běžců, kteří dosáhli času pod 27 min.

                  Ve čtvrtém ročníku byli pořadatelé z důvodu oprav komunikací nuceni vyměřit náhradní trasu. Ta vedla  převážně městským lesoparkem Heulos (viz plánek historie tratí) a měla téměř shodnou délku. Tato změna se zřejmě projevila na počtu účastníku. Prezentovalo se jen 40 místních kondičních běžců. Jedinou výjimkou byl Pavel Novák, který si z těžkým povrchem, plným zledovatělých ploten a změklého posypaného sněhu, poradil nejlépe. V cíli měl náskok téměř tři min.

                  Pátý ročník se vrátil na původní trať. Místo startu a cíle se přemístilo do dolní části náměstí v blízkosti lékárny Aleše Kliera. Zaznamenal rekordních 92 startujících z celé ČR. Vítěz Vladimír Vašek spolu z Pavlem Novákem posunuli nejlepší dosažené časy pod 26 min. Sponzorsky byl také nejlépe zajištěn. Prvních šest mužů obdrželi peněžité ceny od 300 do 3500 Kč a tři ženy do 1000 Kč. První tři v každé kategorii navíc věcné ceny. Všichni pak od nadace reklamní tričko. Jako startér byla pozvána Jarmila Kratochvílová.

                  I přes velkou úspěšnost byl pátý ročník posledním v této koncepci a na této trati. Nadace World Runners u nás zanikla. Silvestrovský běh v tomto období určitě přitahoval atraktivní tratí historickým středem města a finančním zajištěním. Lákal také svojí jedinečností, jelikož v té době nebylo konání Silvestrovských běhů ještě tak rozšířeno.

  • Období 1997 – dosud (2015)

                  Po dvouleté přestávce se rozhodli původní pořadatelé pokračovat v jeho pořádání. Využili k tomu Horácký zimní stadion. Byla tak vytvořená nová tradice, která trvá dosud. Stadion poskytuje zázemí a trať probíhá jeho prostory, takže pořadatelé a také diváci nejsou vystavováni případné nepřízni počasí.

                  Trať ročníků 97, 98 měla start ve stejných místech jako v současné době a vedla po cestách Smetanových sadů přibližně jako teď. Do prostor ZS se ale dostávala bočním vchodem, kde závodníky čekal první výběh po schodech. Pokračovali kolem bufetu, kde byl také potom cíl závodu. Za bufetem zbíhali šikmo po stupních pro diváky na stání na galerii mezi tribunami. Potom museli překonat sběh po schodech do přízemí a následný výběh opět na galerii, po které pokračovali k hlavnímu vchodu ZS u parku. (viz historický plánek ZS). Délka jednoho okruhu byla 750 m.  Ženy a dorost měli předepsány dvě, muži čtyři kola. Výsledkové listiny těchto dvou běhů nejsou zatím k dispozici.

                  V roce 1999 projevila zájem sponzorsky podpořit tento závod ČSSD v Jihlavě. Tehdejší ředitel SK Jihlava a ZS Miroslav Švihálek byl pro, pořadatelé ale nesouhlasili. Na přípravné schůzce byli proto požádáni o pomoc rozhodčí Běžce Vysočiny. V nové koncepci tohoto závodu byly pro závodníky zajištěny šatny, občerstvení a hodnotné ceny. Pro větší atraktivnost závodu byla zavedena platnost věkových kategorií  pro příští rok.  K závodu byl také přiřazen doprovodný program, kterým bylo vystoupení skupin synchronizovaného krasobruslení SK Jihlava a bruslení pro veřejnost zdarma. Trať předchozích let byla zachována, zvýšil se počet kol pro ženy s dorostem na tři a muže na šest. Jak se v průběhu závodu ukázalo toto rozhodnutí nebylo šťastné. Počítači kol, ztratili přehled o počtu absolvovaných kol a první polovinu startovního pole poslali do sedmého kola. Starší běžci se ovšem v cíli zastavovali a odmítali pokračovat o kolo navíc. Tím se závod prakticky zastavil. Naštěstí byl u některých čas v šestém kole zaznamenám. O stupních vítězů nebylo pochyb. Časy z konce startovního pole se jen odhadovaly. Navíc možná někteří neabsolvovali plný počet kol.

                 V dalším ročníku byla trať závodu prodloužena o 700 m do přilehlých ulic Husova, Palackého, Masaryka a Tyršova. Tím mohl být snížen počet kol. K zajištění trati byla navázána spolupráce s Městskou policií a Službami města Jihlavy. Dalším přínosem byla změna vedení tratě v prostorech ZS, když ze dvou sběhů a dvou výběhů po schodech zbyl jen jeden výběh. Od roku 2002 je vypisována kategorie tzv. příchozích mužů a žen bez rozdílu věku. Startují před hlavním závodem a běží jedno zkrácené kolo 800 m. V dalších ročnících byl počet hodnocených kategorií postupně zvyšován z původních devíti na současných sedmnáct.

                Je oblíbeným setkáním sportovců  a jejich blízkých v posledním dni roku nejen na trati, ale také na tribunách. Stoupající počet účastníků gradoval v roce 2004 rekordními sto čtrnácti startujícími. Krátký komentář k průběhu jednotlivých ročníků je součástí příslušné výsledkové listiny.

                V roce 2008 vypověděla ČSSD spolupráci, doprovodné bruslení veřejnosti zdarma bylo ale ještě tento rok uskutečněno. V dalších letech se koná již jen samotný závod. V letech 2006 - 2010 poskytovala zázemí Hospůdka Dukla v budově proti venkovní ledové ploše.

               V roce 2011 začala výstavba nové vedlejší ledové plochy ZS. Průběh jeho vnitřními prostory nebyl tedy možný. Trať byla zkrácena o 250 m a běhalo se jen ve Smetanových sadech a přilehlých ulicích. Na ZS byla jen šatna se sprchou a WC. V šatně byla zároveň také prezence. Počet hodnocených kategorií byl zvýšen na dvacet. Stejný organizační průběh byl i v roce 2012.

               V roce 2013 se tratě opět vrátily k původní podobě s průběhem prostory zimního stadionu. Zázemí bylo v nových šatnách obslužné budovy tzv. malého zimáčku.

 

Přehled všech ročníků: (kliknutím na datum se zobrazí kompletní výsledky závodu)

roč

dat.

km

Muži A

čas

Muži B40+50+60+70

čas

Ženy C18, C20, C35, C45

čas

účast M+Ž+D+Žá+P

1.

31.12.90

9

Němec Viktor

28:04

Paul Antonín

27:35

Marková Jana      Beková Eva

18:48     27:38

88  61+11+16

2.

29.12.91

9

Novák Pavel

29:08

Vosyka Ladisl.

31:46

Kopřivová Jana     Siránská Jitka

19:03        23:35

62     47+7+8

3.

27.12.92

9

Kovačech Miloš

26:26

Paul Antonín

28:01

Medková Magda    Kadlecová Jana

16:22       16:35

77      52+6+19

4.

31.12.93

9,1

Novák Pavel

29:57

Opavský Jos.    Bradáč Alois

36.45      38:21

Kopřivová Jana     Čaloudová Jiřina

14:43       17:00

40        30+3+7

5.

31.12.94

9

Vašek Vladimír

25:40

Stolařík.Josef       Nechvátal Jan

29:37     32:09

Kopřivová Jana    Topolová Jana

16:40       16:41

92      61+4+27

 

6.

31.12.97

4,5

 

 

 

 

 

 

 

7.

31.12.98

4,5

 

 

 

 

 

 

 

8.

31.12.99

4,5

Vohlídal Robin

17:45

Hadrava Karel   Pánek Pavel       Bradáč Alois

21:38 23:10 25:55

Kopřivová Jana       

13:45

46  

29+6+5+6

9

31.12.00

5,9

Vohlídal Robin

19:28

Pechek Frant.   Pánek Pavel       Novák Zdeněk

20:08 23:34 24:25

Kopřivová Jana       

11:21

56  

32+7+11+6

10.

31.12.01

5,9

Zhoř Martin

19:45

Neuvirt Karel      Kurc Zdeněk        Novák Zdeněk

21:59 23:40 26:12

Loskotová Gabriela

11:53

55       

40+5+8+2

11.

31.12.02

5,9

Láník Aleš

18:15

Neuvirt Karel  Pánek Karel    Brom Eduard

19:36  21:13 24:41

Lepičová Petra

10:49

86       

64+10+5+7

12.

31.12.03

5,9

Novák Pavel

18:13

Kolínek Frant. Pánek Pavel  Fousek Jan

20:16 22:36 27:09

Kopřivová Jana

11:25

98                          70+13+2+13

13.

31.12.04

5,9

Barák Jaroslav

17:53

Hotař Pavel  Zídek Frant.      Brom Eduard

19:53 20:28 24:35

Lepičová Petra  Kopřivová Jana

11:04  11:02

114          66+22+8+18

14.

31.12.05

5,9

Barák Jaroslav

20:57

Voborník Petr  Schwarz Josef Stoklásek Frant.

22:16 22:35 25:46

Palátová Petra  Dočekalová Jitka

11:55 13:31

77          

49+14+1+13

15.

31.12.06

5,9

Vohlídal Robin

17:50

Neuvirt Karel  Pánek Pavel  Roubal Vlad.

19:53 23:05 24:21

Lepičová Petra   Čechová Zuzana

10:48  12:25

87       

50+11+5+21

16.

31.12.07

5,9

Kourek Lukáš

19:14

Neuvirt Karel  Pánek Pavel        Chmelíř Karel

20:23 23:40 23:52

Sárová Lucie           Fencíková Vladisl.

10:17 12:18

77      

48+9+4+16

17.

31.12.08

5,9

Kourek Lukáš

16:50

Smetana Josef    Schwarz Josef      Krejčí Josef

18:50 20:13 22:52

Šťastná Renata       Havlíková Hana

11:28 11:03

68                       34+14+7+11

 

18.

31.12.09

5,9

Kourek Lukáš

17:29

Veselský Martin   Hadrava Karel     Pánek Pavel

19:59 22:11 22:57

Mäki Kristina          Kopřivová Jana

10:10 11:45

72                      40+13+7+12

19.

31.12.10

5,9

Kourek Lukáš

19:01

Smetana Josef

Pospíchal Jar.

Stoklásek Frant.

21:08

25:02

26:03

Mäky Kristina

Hajzlerová Magda

10:18

11:48

49

24+12+3+10

20

31.12.11

4,8

Kourek Lukáš

16:48

Šťáva Petr

Gross Luděk

Pánek Pavel

21:06

20:27

22:11

Mäky Kristina

Cejpková Ivana

9:20

13:02

64

43+11+3+10+0

21

31.12.12

4,8

Kourek Lukáš

15:53

Vítek Jaroslav

Kolařík Jiří

Keil Jaroslav

16:37

20:06

21:02

Nováková Lada

Hlavatá Alexandra

9:17

10:17

92

40+9+6+35+2

22

31.12.13

5,9

Srb Vladimír

19:22

Štýbnar Zbyněk

Kolařík Jiří

Pánek Pavel

20:24

23:15

25:38

Sedláková Mich.

Nováková Lada

Srbová Alena

10:47

10:22

11:48

80

35+14+5+24+2

23

31.12.14

5,9

Pálan Antonín

19:37

Baják Marek

Kolařík Jiří

Schwarz Josef

21:53

23:54

23:05

Divišová Kateřina

Tereza Chlupová

Divišová Alice

10:13

10:49

12:56

77

43+15+3+4+13+0

24

31.12.15

5,9

Palán Antonín

 

18:42

Juřička Jiří

Rauscher Alex

Kolařík Jiří

Jiřík Jaroslav

19:58

22:00

22:18

28:38

-

Dvořáková Kristýna

Šťastná Andrea

Sedmíková Lenka

-

10:16

11:19

12:42

86

43+14+4+24+1

25.

31.12.16

5,9

Kyrš Kamil

Dočekal Jan

18:48

27:40

Juřička Jiří

Šťáva Petr

Kolařík Jiří

Jiřík Jaroslav

19:48

22:54

24:19

29:59

Fuksová Karolína

Dvořáková Krystýna

Krčálová Olga

Sedmíková Lenka

10:25

10:19

11:03

13:38

77

51+14+3+9+0

26.

31.12.17

5,9

Šacl Jiří

Škrdla Jakub

18:55

21:23

Srb Vladimír

Nesporný Hubert

Kolařík Jiří

Novák Zdeněk

19:33

22:05

23:34

37:39

Pertlíková Lucie

Maršánová Lucie

Krčálová Olga

Štaubertová Vlaďka

11:14

  9:21

12:59

13:31

126

64+30+0+31+3

 

Traťové rekordy:

Junioři 18 – 19 let

Kourek Lukáš

Nové Město na Mor.

5,9 km

17:56

2006

Muži 20 – 39 let

Kourek Lukáš

Nové Město na Mor.

16:50

2008

Muži 40 – 49 let

Smetana Josef

Třešť

18:50

2008

Muži 50 – 59 let

Schwarz Josef

Chotěboř

20:13

2008

Muži 60  - 69 let

Kolařík Jiří

Jihlava

22:18

2015

Muži nad 70 let

 

 

 

 

 

Juniorky 18 – 19 let

Mäki Kristina         

Nové Město na Mor.

3 km

10:10

2009

Ženy 20 – 34 let

Dvořáková Kristýna

Polná

10:16

2015

Ženy 35 - 44 let

Kopřivová Jana

Jihlava

11:02

2004

Ženy nad 45 let

 

 

 

 

Dorostenci 16 – 17 let

Sejkora Karel

Polička

9:10

2004

Dorostenky 16 – 17 let

Nováková Lada

H. Brod

10:36

2008

Žáci 10 – 15 let

Večeře Tomáš

Polička

1,55 km

4:45

2004

Žákyně 10 – 15 let

Petráčková Klára

Jihlava

5:32

2006

Nováková Lada

H. Brod

5:32

2007

 

Pro kratší trať nejsou výsledky 2011, 2012 započítány.