BĚŽEC VYSOČINY z.s.

Občanský spolek

bezec vysociny_logo    Naše logo

 Statut:  Samosprávné sdružení fyzických a právnických osob spolčených za účelem veřejně prospěšné činnosti v oblasti sportu.

  Sídlo:  58601 Jihlava, Srázná 4

  Kontakt:  tel.: 731 480 914, email a web: info@bezecvysociny.cz, http://bezecvysociny.cz

  Statutární orgán:

  Předseda: Bohumil Novák

  Registrace: MV dne 12. 3. 2002

                        pod č.j. VS/1 – 1/49567/02-R

                        IČO 265 86 711

Zaspán ve spolkovém rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl L, složka 9025 1. 1. 2014

Bankovní účet: 218876304/0300

 • BV je ustanoveno podle zákona ČR o spolčování občanů a dalších ustanovení a vyhlášek.
 • BV je členem ČUS Jihlava, ČS Rekreačního sportu a ČA triatlonu.
 • Cílem BV je organizovat a provádět regionální soutěže Pohár Běžce Vysočiny, Pohár v triatlonu Běžce Vysočiny a Lyžařský pohár Běžce Vysočiny. Zajišťovat závody zařazené v těchto soutěžích. Pořádat závod Jihlavský triatlon.
 • BV se při své činnosti řídí Stanovami BV, Soutěžním řádem a propozicemi soutěží BV, které jsou v souladu s Pravidly atletiky, triatlonu, lyžování a soutěžními řády, přidruženými předpisy příslušných celostátních svazů.
 • BV hospodaří podle zákona ČR o účetnictví a předpisů ČUS
 • Nejvyšším orgánem BV je valná hromada členů BV
 • Valná hromada volí výbor BV, schvaluje Stanovy BV, Soutěžní řád a propozice soutěží BV
 • BV řídí tří členný výbor
 • Hospodaření BV a jeho činnost kontroluje tří členná kontrolní komise
 • Členem BV se může stát osoba, která si podá písemnou přihlášku výboru BV a zaplatí členský příspěvek. U osoby mladší jak 15 let je potřeba souhlas zákonného zástupce.
 • Výše členského příspěvku je 100 Kč u staršího jak 18 let a 50 Kč u mladšího za jeden kalendářní rok
 • Právo člena je zúčastnit se činnosti BV buď jako činovník nebo jako závodník, zúčastnit se valné hromady jako delegát u starších 18 let s hlasovacím právem
 • Základní povinnost je platit členské příspěvky a účast na valné hromadě