PROPOZICE SOUTĚŽE „POHÁR BĚŽCE VYSOČINY 2023“

Platnost: 48. ročník  -  rok 2023

 

A.    Určení soutěže

Soutěž je určena všem rekreačním, kondičním a ostatním sportovcům, bez ohledu na věk a výkonnost. Soutěže se může

zúčastnit každý zájemce bez omezení. Nemusí být členem žádné sportovní organizace. Do soutěže se není potřeba přihlašovat, do hodnocení je zařazen každý, kdo se zúčastní některého závodu v sezóně. 

B.    Pořadatel soutěže

Soutěž pořádá Běžec Vysočiny z. s.

Ředitel soutěže: Novák Bohumil, 58601 Jihlava, Srázná 4,  tel.: 731 480 914, email: novak.beh@seznam.cz

Hlavní rozhodčí:   Mgr. Nováková Jana, 58601 Jihlava, Srázná 4,  tel.: 605 787 548, email: jajih@centrum.cz

C.    Pravidla soutěže:

              Soutěž se řídí vlastním soutěžním řádem, který vychází z pravidel lehké atletiky a rekreačního sportu. Pro každého zájemce je k vyzvednutí u pořadatelů. 

Ustanovení těchto propozic vychází ze soutěžního řádu a jsou jeho nedílnou součástí.

D.    Hodnocené kategorie a jejich označení:                                                                                   

                         

Hlavní kategorie

A20

- muži 20 – 39 let

(rok nar. 2003 – 1984)

Kategorie veteránů

B40

- muži 40 – 49 let

(rok nar. 1983 – 1974)

 

B50

- muži 50 – 59 let

(rok nar. 1973 – 1964)

 

B60

- muži 60 – 69 let

(rok nar. 1963 -  1954)

 

B70

- muži nad 70 let

(rok nar. 1953 a méně)

Kategorie žen

C20

- ženy 20 – 34 let

(rok nar. 2003 – 1989)

 

C35

- ženy 35 -  44 let

(rok nar. 1988 -  1979)

 

C45

- ženy nad 45 let

(rok nar. 1978 a méně)

Kategorie junior

A18, C18

- junioři, juniorky 18 – 19 let

(rok nar. 2004 – 2005)

Kategorie dorost

D1, D2

- dorostenci, dorostenky 16 – 17 let

(rok nar. 2006 – 2007)

Kategorie žák

Z1, Z2

- žáci, žákyně 14 – 15 let

(rok nar. 2008 – 2009)

 

Z3, Z4

- žáci, žákyně 10 – 13 let

(rok nar. 2010 – 2013)

E.    Kategorie mimo hodnocení ve vložených závodech

                       

Kategorie příchozí

P1, P2

- muži, ženy  nad 18 

(rok nar. 2005 a méně)

Kategorie žák

Z5, Z6

- žáci, žákyně 7   9 let    

(rok nar. 2014 – 2016)

 

Z7, Z8

- chlapci, dívky 4 - 6 let

(rok nar. 2017 – 2019)

 

F.    Zařazení do kategorie:

         Každá kategorie se hodnotí samostatně. Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození, bez ohledu na datum. Není přípustné přeřazování do kategorie neodpovídající roku narození. U mládeže neplatí výjimky dle roku školní docházky.

G.   Hodnocení jednotlivce:

      Výsledky se hodnotí bodově podle dosažených časů, bez ohledu na počet a pořadí závodníků.  Vítěz kategorie obdrží 10 bodů a ostatní závodníci body podle zpoždění za vítězem v procentech, zaokrouhlené na tisíciny. Za dvojnásobný čas a větší je bodová hodnota 0,001. Přesný vzorec pro výpočet je uveden v soutěžním řádu. Do závěrečného hodnocení se každému započítává deset nejlepších výsledků.      Vyhodnocen je každý absolvent aspoň tří závodů. Případné ocenění obdrží, kdo dokončí více jak pět závodů. V případě, kdy dva závodníci mají stejný bodový zisk s přesností jedna tisícina, rozhoduje o jejich pořadí: 1. absolutní bodový zisk ze všech závodů, 2. při rovnosti absolutního bodového zisku, výsledek posledního závodu soutěže.

 H. Rozpis závodů.

            Na každý závod jsou vypsány podrobné propozice a rozpis. Všechny závody jsou vypsány pro všechny hodnocené kategorie. Závody s delší tratí jak 11 km mají vložený závod pro příchozí muže, ženy P1, P2. U všech závodů jsou vložené závody pro mládež 9 let a mladší (Z5, Z6, Z7, Z8).

 I. Organizační opatření.

              Prezence jednotlivých závodníků začíná 90 min. a končí 15 min. před startem. Termíny a časový pořad závodů jsou neměnné a pevné. Jakékoliv údaje z jiných zdrojů, které jsou v rozporu s těmito propozicemi, jsou neplatné. Jednotné základní startovné v každém závodě je 100 Kč pro kategorie dospělých a junior: Pořadatel závodu má právo na úpravu startovného. Vlastní startovní číslo není povoleno. Přidělené startovní číslo je připevněno na hrudi, nesmí se zmenšovat a překládat. Použití audio přehrávačů, rádií a mobilních telefonů závodníkem během závodu není dovoleno. Podrobné informace o Běžci na http://bezecvysociny.cz/                                

J. Podmínky účasti v závodě a v soutěži.

                Přihláška do závodu se provádí především on-line přes internet. Odkaz je u každého závodu zveřejněn týden před závodem na internetové stránce Běžce Vysočiny. Při prezenci on-line, každý vyplní přihlašovací formulář ve všech kolonkách. Pokud uvedl správně svoji emailovou adresu, přijde mu potvrzení o přihlášení. 

                 Přihláška se může také podat vyplněním prezenčního lístku při prezenci před závodem. Každý účastník u něm uvede minimálně příjmení, jméno, přesné datum narození, příslušnost nebo místo bydliště, telefon nebo email, datum a popis. Na požádání je povinen předložit průkaz totožnosti. V takovém případě je přirážka na startovném 50 Kč. Mládež do 17 let má vždy startovné zdarma.            

                Každý svojí prezencí v závodě soutěže potvrzuje, že v tomto a případně dalších závodech, odpovídá za svůj zdravotní stav, je schopen absolvovat předepsanou trať, startuje na vlastní nebezpečí, zavazuje se dodržovat pravidla soutěže, dává souhlas k případnému mediálnímu zveřejnění své osoby v souvislosti se závodem nebo soutěží a dobrovolně platí startovné. 

               Běžec Vysočiny zaručuje, že uvedené údaje slouží výhradně pro jeho vnitřní potřebu a je jediným příjemcem uvedených dat. Závodník souhlasí, že bude zveřejněno jeho jméno, příjmení, rok narození, spolková příslušnost, místo pobytu.

K.            Vyhlašování výsledků.

            Při každém závodě se vyvěšují jeho předběžné výsledky. V prostoru prezence je vyvěšováno průběžné pořadí v soutěži.

Kompletní a oficiální výsledky jsou zveřejněny na výše uvedené internetové stránce. 

            Vyhlášení konečného pořadí poháru a ocenění nejlepších bude provedeno na slavnostním shromáždění.

Jeho plánované místo je sál Restaurace Zezulkárna, Jihlava Bedřichov.

            Závodník, který se bez omluvy nedostaví k vyhlášení výsledků a předání cen, ztrácí nárok na získanou cenu.

Omluva s oznámením zastupujícího se provádí řediteli nebo hlavnímu rozhodčímu.

Ten posoudí vážnost a potřebnost omluvy a oznámí ji při vyhlašování. Zastupující pak nesmí zaujmout místo na stupních vítězů.

L.    Pořadí a datum konání jednotlivých závodů:

Poř

Dat.

 Ročník            Název

A,B km

C km

D km

Z1-4    km

 Pořada-

tel

Trať hlavního závodu

Místo startu

Čas

startu

1.

14.4.

48. Jarní běh Pávov   

8,8   

8,8   

4   

2

BV

Obrátková s obrátk. kruhem -lesní cesta 45%Silnice 55%   

Autokempink Jihlava Pávov   

17,30

 

2.

21.4.

13. Kolem trpaslíka v      Hybrálci

10   

10   

5   

2,4 – 1,2

BV   

Velký okruh 10 km – polní a lesní cesty, asfalt 25%   

Střed obce – pohostinství   

17,30

3.

28.4.

14. Cena BV – Memoriál   

Luboše Svobody   

8,6   

6,5 

4,3 

2,2

BV

Okruh 2,2 km – cesty lesoparku Heulos (asfalt 20%)  

Letní kino     Jihlava Heulos   

   17,30

4.

8.5.

46. Běh vítězství Ji-Třešť    

14,4   

14,4  

3,6   

2,4 – 1,8

Město Třešť   

Silnice III. tř. a lesní cesty  -  vše asfalt.   

Telečská ul. Jihlava   

10,00

5.

12.5.

27. Planderský běh    

8,1

6,1   

4,1   

2,1-1,2

BV + OÚ  

Okruh 2,3 km – lesní a polní cesty + průběh obcí, asfalt 20%  

Obecní úřad   

18,00

6.

19.5.

46. Stonařovské aleje   

10 

10   

4   

2–3

BV + So ST   

 Obrátková – polní a lesní

cesty, asfalt 20%    

Fotbalové hřiště   

18,00

7.

26.5.

36 Kamenická 15   

15   

15   

3,5   

1,75

BV + So KA   

 Velký okruh – silnice III.tř., lesní cesty, vše asfalt.   

Střed obce – autobus. zastávka  

18,00

8.

3.6.

29. Dačická 14    

13,1   

9,4   

3   

2,4 – 1,8

BV +

SB DA   

Obrátková s obrát. okruhem – polní a lesní cesty, asfalt 14%   

Zámek Dačice   

10,00

9.

9.6.

19. Přes tři hráze Opatov    

8,8   

4,4   

4,4   

2,3

BV + So OP   

 Okruh 4,4 km – polní a lesní

cesty , asfalt 25%   

Fotbalové hřiště   

18,00

10.

  16.6.

44. Okolo Rudného   

8,4

4,2   

4,2    

2,5    - 1,8

BV

Okruh 4,2 km – lesní cesty, pěšiny, vše terén      

Dolní st. lyž. sjezd.  Ji – Zborná   

18,00

11.

25.6.

37. Půlmaratón okolo   

      Nového Veselí       

21,1   

21,1  

3,9  

2,6 - 1,3

AO So  N. Ves.  

 Obrátkový okruh 7 km asfaltové silnice III tř.   

Sportovní hala   

9,30

12.

25.8.

19. Alejemi v Kněžicích    

9,8   

5,5   

5,5   

2,1

BV+  Orel   

Velký okruh – polní a lesní cesty, asfalt 30 %   

Kulturní dům  

17,30

-18,00

13.

1.9.

27. Běh na Vysoký kámen  

 10,4   

10,4  

4    

2

  BV

Obrátková s obrátkovým okruhem – lesní asfalt. cesty   

Autokempink Jihlava Pávov   

17,00

14.

 8.9.

22. Přespolní běh v  

Řásné   

9,6   

4,8   

4,8   

3,3– 2,2

BV         +

TJ ŘÁ   

 Okruh 4,7 km – polní a lesní

cesty, asfalt 20 %   

Areál TJ Řásná   

17,30

15.

15.9.

37. Jihlavská hodinovka   

1 hod.   

1 hod.

12

 min   

12 min.

BV

Atletická polytanová dráha   

Atletický stadion  Na Stoupách   

17,00 – 17,30

16.

22.9.

34. Běh Březinou v Polné   

9,5

9,5   

3   

1,6-1,2

BV + Sl. PO

Polní a lesní cesty, pěšiny, částečně silnice, asfalt 20%   

 Fotbalový stadion, Zahradní ul. 

17,00

17.

29.9.

3. Běh H. Borovského   – H. Brod 

10   

5   

5   

2,6 – 1,4

BV   

Okruh 2,5 km –   cesty lesoparku   

ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod

17,00

-17,30

18.

6.10.

5. Roštejnskou oboru

8,6

6,9

4,4

   2-1

TJ RU +BV

Okruh 7,3 km – polní cesty a

komunikace obce, asfalt 18%   

Fotbalové hřiště Růžená

17:00

19.

13.10

60. Běh Heulosem –   

Mem. Jiřího Šmrhy   

7,5  

4,9   

4   

2,6 – 1,5

BV

Okruhy 3,485 km, 2,185 km a 1,1 km cesty a pěšiny lesoparku, asf.0%   

Letní kino    Jihlava Heulos   

17:00

                   18.11. Slavnostní vyhlášení výsledků 15:30 hod.

 

Termíny konání jednotlivých závodů jsou pevné. Změna je možná jen z vážných důvodů mimo BV

Všechny závody jsou pořádány pro všechny hodnocené kategorie. Uvedený čas je start hlavního závodu. V něm startují vždy kat. A, B, C. Kat. Z7, Z8 startují 20 min. před startem hlavního závodu. Čas startu dalších kategorií je uveden v propozicích každého závodu.

Může dojít ke změně trasování a délek tratí, z důvodu momentální situace v místě konání.

Pro ženy a juniorky u deseti závodů stejná trať jako pro muže – u ostatních kratší

Pro dorost 2 – 7 km, pro žáky 14/15 1 – 3,3 km, pro žáky 10/13 0,8 – 2,2 km