PROPOZICE SOUTĚŽE „POHÁR BĚŽCE VYSOČINY 2020“

Platnost: 45. ročník  -  rok 2020

 

A.  Určení soutěže

Soutěž je určena všem rekreačním, kondičním a ostatním sportovcům, bez ohledu na věk a výkonnost. Soutěže se může zúčastnit každý  zájemce bez omezení. Nemusí být členem žádné sportovní organizace. Do soutěže se není potřeba přihlašovat, do hodnocení je zařazen každý, kdo se zúčastní některého závodu v sezóně.

B.   Pořadatel soutěže

Soutěž pořádá Běžec Vysočiny z. s.

Ředitel soutěže: Novák Bohumil, 58601 Jihlava, Srázná 4,  tel.: 731 480 914, email: novak.beh@seznam.cz

Hlavní rozhodčí:   Mgr. Nováková Jana, 58601 Jihlava, Srázná 4,  tel.: 605 787 548, email: jajih@centrum.cz

C.   Pravidla soutěže:

                Soutěž se řídí vlastním soutěžním řádem, který vychází z pravidel lehké atletiky a rekreačního sportu. Pro každého zájemce je k vyzvednutí u pořadatelů.

Ustanovení těchto propozic vychází ze soutěžního řádu a jsou jeho nedílnou součástí.

D. Hodnocené kategorie a jejich označení:                                                                                  

                       

Hlavní kategorie

A20

- muži 20 – 39 let

(rok nar. 2000 – 1981)

Kategorie veteránů

B40

- muži 40 – 49 let

(rok nar. 1980 – 1971)

 

B50

- muži 50 – 59 let

(rok nar. 1970 – 1961)

 

B60

- muži 60 – 69 let

(rok nar. 1960 -  1951)

 

B70

- muži nad 70 let

(rok nar. 1950 a méně)

Kategorie žen

C20

- ženy 20 – 34 let

(rok nar. 2000 – 1986)

 

C35

- ženy 35 -  44 let

(rok nar. 1985 -  1976)

 

C45

- ženy nad 45 let

(rok nar. 1975 a méně)

Kategorie junior

A18, C18

- junioři, juniorky 18 – 19 let

(rok nar. 2001 – 2002)

Kategorie dorost

D1, D2

- dorostenci, dorostenky 16 – 17 let

(rok nar. 2003 – 2004)

Kategorie žák

Z1, Z2

- žáci, žákyně 14 – 15 let

(rok nar. 2005 – 2006)

 

Z3, Z4

- žáci, žákyně 10 – 13 let

(rok nar. 2007 – 2010)

E. Kategorie mimo hodnocení ve vložených závodech

                      

Kategorie příchozí

P1, P2

- muži, ženy  nad 18

(rok nar. 2002 a méně)

Kategorie žák

Z5, Z6

- žáci, žákyně 7   9 let   

(rok nar. 2011 – 2013)

 

Z7, Z8

- chlapci, dívky 4 - 6 let

(rok nar. 2014 – 2016)

 

F.   Zařazení do kategorie:

                Každá kategorie se hodnotí samostatně. Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození, bez ohledu na datum. Není přípustné přeřazování do kategorie neodpovídající roku narození. U mládeže neplatí výjimky dle roku školní docházky.

G.   Hodnocení jednotlivce:

             Výsledky se hodnotí bodově podle dosažených časů, bez ohledu na počet a pořadí závodníků.  Vítěz kategorie obdrží 10 bodů a ostatní závodníci body podle zpoždění za vítězem v procentech, zaokrouhlené na tisíciny. Za dvojnásobný čas a větší je bodová hodnota 0,001. Přesný vzorec pro výpočet je uveden v soutěžním řádu. Do závěrečného hodnocení se každému započítává deset nejlepších výsledků. Vyhodnocen je každý absolvent aspoň tří závodů. Případné ocenění obdrží, kdo dokončí více jak pět závodů. V případě, kdy dva závodníci mají stejný bodový zisk s přesností jedna tisícina, rozhoduje o jejich pořadí: 1. absolutní bodový zisk ze všech závodů, 2. při rovnosti absolutního bodového zisku, výsledek posledního závodu soutěže.

H. Rozpis závodů.

                Na každý závod jsou vypsány podrobné propozice a rozpis. Všechny závody jsou vypsány pro všechny hodnocené kategorie. Závody s delší tratí jak 11 km mají vložený závod pro příchozí muže, ženy P1, P2. U všech závodů  jsou vložené závody pro mládež 9 let a mladší (Z5, Z6, Z7, Z8).

I. Organizační opatření.

Prezence jednotlivých závodníků začíná 90 min. a končí 15 min. před startem. Termíny a časový pořad závodů jsou neměnné a pevné. Jakého-li údaje z jiných zdrojů, které jsou v rozporu s těmito propozicemi, jsou neplatné. Jednotné základní startovné v každém závodě je 80 Kč pro kategorie dospělých a junior při přihlášení on-line internetem. Při přihlášení na místě v den závodu je startovné 100 Kč.  Pořadatel závodu má právo na úpravu startovného. Vlastní startovní číslo není povoleno. Přidělené startovní číslo je připevněno na hrudi, nesmí se zmenšovat a překládat. Použití audio přehrávačů, rádií a mobilních telefonů závodníkem během závodu není dovoleno. Podrobné informace o Běžci na http://bezecvysociny.cz/                              

J. Podmínky účasti v závodě a v soutěži.

                Při prezenci každý uvede jméno, příjmení, datum narození. Pro potřebu zpracování výsledků PC technikou, každý účastník, nejméně jednou za rok, vyplní prezenční lístek, kde navíc uvede přesné datum narození, příslušnost nebo místo bydliště a telefon nebo email. Na požádání je povinen předložit průkaz totožnosti.

           Svojí prezencí v závodě soutěže potvrzuji, že v tomto a případně dalších závodech, odpovídám za svůj zdravotní stav, jsem schopen absolvovat předepsanou trať, startuji na vlastní nebezpečí, zavazuji se dodržovat pravidla soutěže, dávám souhlas k případnému mediálnímu zveřejnění své osoby v souvislosti se závodem nebo soutěží a dobrovolně platím startovné.

                         Běžec Vysočiny zaručuje, že uvedené údaje slouží výhradně pro jeho vnitřní potřebu a je jediným příjemcem uvedených dat. Závodník souhlasí, že bude zveřejněno jeho jméno, příjmení, rok narození, spolková příslušnost, místo pobytu.

K.   Vyhlašování výsledků.

            Při každém závodě se vyvěšují jeho předběžné výsledky. V prostoru prezence je vyvěšováno průběžné pořadí v soutěži. Kompletní a oficiální výsledky jsou zveřejněny na výše uvedené internetové stránce.

            Vyhlášení konečného pořadí poháru a ocenění nejlepších bude provedeno na slavnostním shromáždění. Jeho plánované místo je sál Restaurace Zezulkárna, Jihlava Bedřichov.

            Závodník, který se bez omluvy nedostaví k vyhlášení výsledků a předání cen, ztrácí nárok na získanou cenu. Omluva s oznámením zastupujícího se provádí řediteli nebo hlavnímu rozhodčímu. Ten posoudí vážnost a potřebnost omluvy a oznámí ji při vyhlašování. Zastupující pak nesmí zaujmout místo na stupních vítězů.

 

 

 

L.  Pořadí a datum konání jednotlivých závodů:

Poř

Dat.

 Ročník            Název

A,B

km

C

km

D

km

Z1-4       km

Pořada-tel

Trať hlavního závodu

Místo startu

Čas

startu

1.

17.4.

45 . Jarní běh Pávov  

8,8  

8,8  

4  

2

BV

Obrátková s obrátk. kruhem -lesní cesta 45%Silnice 55%  

Autokempink Jihlava Pávov  

17,30

 

2.

24.4.

11. Kolem trpaslíka v                    

Hybrálci

10  

10  

5  

2,4 –

1,2

BV  

Velký okruh 10 km – polní a lesní cesty, asfalt 25%  

Střed obce – pohostinství  

17,30

3.

1.5.

21. Fränkische běh  

Okříšky  

10  

5  

2,2  

1,1   - 0,7

BV +  Atletic 

Velký okruh – vše silnice  

Firma Fränkische Okříšky  

10,3 0 –

11,00

4.

8.5.

46. Běh vítězství Ji-Třešť   

14,6  

14,6  

3,6  

2,4 –

1,8

Město Třešť  

Silnice III. tř. a lesní cesty  -  vše asfalt.  

Telečská ul. Jihlava  

10,00

5.

15.5.

24. Planderský běh   

9,4  

7,1  

4,8  

2,5

BV + OÚ

Okruh 2,3 km – lesní a polní cesty + průběh obcí, asfalt 20%  

Pohostinství  

18,00

6.

22.5.

43. Stonařovské aleje  

10

10  

4  

2–3

BV + So ST  

 Obrátková – polní a lesní cesty, asfalt 20%   

Fotbalové hřiště  

18,00

7.

29.5.

33 Kamenická 15  

15  

15  

3,5  

1,75

BV + So KA  

 Velký okruh – silnice III.tř., lesní cesty, vše asfalt.  

Střed obce – autobus. zastávka 

18,00

8.

6.6.

27. Dačická 14   

13,1  

9,4  

3  

2,4 – 1,8

BV +

SB DA  

Obrátková s obrát. okruhem – polní a lesní cesty, asfalt 14%  

Rybník Peráček 

10,00

9.

12.6.

16. Přes tři hráze Opatov   

8,8  

4,4  

4,4  

2,3

BV + So OP  

 Okruh 4,4 km – polní a lesní cesty , asfalt 25%  

Fotbalové hřiště  

18,00

10.

  19.6.

38. Okolo Rudného  

8,2  

4,2  

4,2   

2,5    -

1,8

BV

Okruh 4 km – lesní cesty, pěšiny, vše terén     

Dolní st. lyž. sjezd.

Ji – Zborná  

18,00

11.

28.6.

34. Půlmaratón okolo  

      Nového Veselí      

21,1  

21,1  

3,9 

2,6 - 1,3

AO So  N. Ves.  

 Obrátkový okruh 7 km asfaltové silnice III tř.  

Sokolovna  

9,30

12.

28.8.

16. Alejemi v Kněžicích   

9,8  

5,5  

5,5  

2,1

BV+

Orel  

Velký okruh – polní a lesní cesty, asfalt 30 %  

Kulturní dům 

17,30

-18,00

13.

4.9.

24. Běh na Vysoký kámen  

10,4  

10,4  

4   

2

  BV

Obrátková s obrátkovým okruhem – lesní asfalt. cesty  

Autokempink Jihlava Pávov  

17,00

14.

11.9.

19. Přespolní běh v

Řásné  

9,6  

4,8  

4,8  

3,3– 2,2

BV      +

TJ ŘÁ  

 Okruh 4,7 km – polní a lesní cesty, asfalt 20 %  

Areál TJ Řásná  

17,30

15.

18.9.

34. Jihlavská hodinovka  

1 hod.  

1 hod.  

12 min  

12 min.

BV

Atletická polytanová dráha  

Atletický stadion  Na Stoupách  

17,00 –

17,30

16.

25.9.

13. Cena BV – Memoriál  

Luboše Svobody  

8,6  

6,5

4,3

2,2

BV

Okruh 2,2 km – cesty lesoparku Heulos (asfalt 20%)  

Letní kino   

Jihlava Heulos  

17,00

17.

2.10.

33. Běh Březinou v Polné  

10,75  

6,85  

6,85  

2,75 – 2

BV +

Sl. PO

Polní a lesní cesty, pěšiny, asfalt 9%  

 Tělocvična Kateřina  

17,00

18.

9.10.

2. Roštejnskou oboru

7,3

7,3

TJ RU +BV

Okruh 7,3 km – polní cesty a komunikace obce, asfalt 18%  

Kulturní dům Růžená

17:00

19.

16.10.

1. Běh Městským parkem – H. Brod

10  

5  

5  

2,6 –

1,4

BV  

Okruh 2,5 km –  

cesty lesoparku  

ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod

17,00

-17,30

20.

23.10

57. Běh Heulosem –  

Mem. Jiřího Šmrhy  

6,6 

6,6  

3,9  

2,2 – 1,1

BV

Okruhy 2,7 km a 1,1 km cesty a pěšiny lesoparku, asf.0%  

Letní kino    Jihlava Heulos  

16,30

                  21.11. Slavnostní vyhlášení výsledků 15:30 hod.

 

Termíny konání jednotlivých závodů jsou pevné  Změna je možná jen z vážných důvodů mimo BV

Všechny závody jsou pořádány pro všechny hodnocené kategorie. Uvedený čas je start hlavního závodu. V něm startují vždy kat. A, B, C. Kat. Z7, Z8 startují 20 min. před startem hlavního závodu. Čas startu dalších kategorií je uveden v propozicích každého závodu.

Může dojít ke změně trasování a délek tratí, z důvodu momentální situace v místě konání.

Pro ženy a juniorky u deseti závodů stejná trať jako pro muže – u ostatních kratší

Pro dorost 2 – 7 km, pro žáky 14/15 1 – 3,3 km, pro žáky 10/13 0,8 – 2,2 km