PROPOZICE SOUTĚŽE „POHÁR BĚŽCE VYSOČINY 2018“

Platnost: 43. ročník  -  rok 2018

 

A.  Určení soutěže

Soutěž je určena všem rekreačním, kondičním a ostatním sportovcům, bez ohledu na věk a výkonnost. Soutěže se může zúčastnit každý  zájemce bez omezení. Nemusí být členem žádné sportovní organizace. Do soutěže se není potřeba přihlašovat, do hodnocení je zařazen každý, kdo se zúčastní některého závodu v sezóně.

B.   Pořadatel soutěže

Soutěž pořádá Běžec Vysočiny z. s.

Ředitel soutěže: Novák Bohumil, 58601 Jihlava, Srázná 4,  tel.: 731 480 914, email: novak.beh@seznam.cz

Hlavní rozhodčí:   Mgr. Nováková Jana, 58601 Jihlava, Srázná 4,  tel.: 605 787 548, email: jajih@centrum.cz

C.   Pravidla soutěže:

                Soutěž se řídí vlastním soutěžním řádem, který vychází z pravidel lehké atletiky a rekreačního sportu. Pro každého zájemce je k vyzvednutí u pořadatelů.

Ustanovení těchto propozic vychází ze soutěžního řádu a jsou jeho nedílnou součástí.

D. Hodnocené kategorie a jejich označení:                                                                                  

                       

Hlavní kategorie

A20

- muži 20 – 39 let

(rok nar. 1998 – 1979)

Kategorie veteránů

B40

- muži 40 – 49 let

(rok nar. 1978 – 1969)

 

B50

- muži 50 – 59 let

(rok nar. 1968 – 1959)

 

B60

- muži 60 – 69 let

(rok nar. 1958 -  1949)

 

B70

- muži nad 70 let

(rok nar. 1948 a méně)

Kategorie žen

C20

- ženy 20 – 34 let

(rok nar. 1998 – 1984)

 

C35

- ženy 35 -  44 let

(rok nar. 1983 -  1974)

 

C45

- ženy nad 45 let

(rok nar. 1973 a méně)

Kategorie junior

A18, C18

- junioři, juniorky 18 – 19 let

(rok nar. 1999 – 2000)

Kategorie dorost

D1, D2

- dorostenci, dorostenky 16 – 17 let

(rok nar. 2001 – 2002)

Kategorie žák

Z1, Z2

- žáci, žákyně 14 – 15 let

(rok nar. 2003 – 2004)

 

Z3, Z4

- žáci, žákyně 10 – 13 let

(rok nar. 2005 – 2008)

E. Kategorie mimo hodnocení ve vložených závodech

                      

Kategorie příchozí

P1, P2

- muži, ženy  nad 18

(rok nar. 2000 a méně)

Kategorie žák

Z5, Z6

- žáci, žákyně 7 –  9 let   

(rok nar. 2009 – 2011)

 

Z7, Z8

- chlapci, dívky 4 - 6 let

(rok nar. 2012 – 2014)

 

F.   Zařazení do kategorie:

                Každá kategorie se hodnotí samostatně. Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození, bez ohledu na datum. Není přípustné přeřazování do kategorie neodpovídající roku narození. U mládeže neplatí výjimky dle roku školní docházky.

G.   Hodnocení jednotlivce:

             Výsledky se hodnotí bodově podle dosažených časů, bez ohledu na počet a pořadí závodníků.  Vítěz kategorie obdrží 10 bodů a ostatní závodníci body podle zpoždění za vítězem v procentech, zaokrouhlené na tisíciny. Za dvojnásobný čas a větší je bodová hodnota 0,001. Přesný vzorec pro výpočet je uveden v soutěžním řádu. Do závěrečného hodnocení se každému započítává deset nejlepších výsledků. Vyhodnocen je každý absolvent aspoň tří závodů. Případné ocenění obdrží, kdo dokončí více jak pět závodů. V případě, kdy dva závodníci mají stejný bodový zisk s přesností jedna tisícina, rozhoduje o jejich pořadí: 1. absolutní bodový zisk ze všech závodů, 2. při rovnosti absolutního bodového zisku, výsledek posledního závodu soutěže.

H. Rozpis závodů.

                Na každý závod jsou vypsány podrobné propozice a rozpis. Všechny závody jsou vypsány pro všechny hodnocené kategorie. Závody s delší tratí jak 11 km mají vložený závod pro příchozí muže, ženy P1, P2. U všech závodů  jsou vložené závody pro mládež 9 let a mladší (Z5, Z6, Z7, Z8).

I. Organizační opatření.

Prezence jednotlivých závodníků začíná 90 min. a končí 15 min. před startem. Termíny a časový pořad závodů jsou neměnné a pevné. Jakého-li údaje z jiných zdrojů, které jsou v rozporu s těmito propozicemi, jsou neplatné. Jednotné základní startovné v každém závodě je 80 Kč pro kategorie dospělých a junior při přihlášení on-line internetem. Při přihlášení na místě v den závodu je startovné 100 Kč.  Pořadatel závodu má právo na úpravu startovného. Vlastní startovní číslo není povoleno. Přidělené startovní číslo je připevněno na hrudi, nesmí se zmenšovat a překládat. Použití audio přehrávačů, rádií a mobilních telefonů závodníkem během závodu není dovoleno. Podrobné informace o Běžci na http://bezecvysociny.cz/                              

J. Podmínky účasti v závodě a v soutěži.

                Při prezenci každý uvede jméno, příjmení, datum narození. Pro potřebu zpracování výsledků PC technikou, každý účastník, nejméně jednou za rok, vyplní prezenční lístek, kde navíc uvede přesné datum narození, příslušnost nebo místo bydliště a telefon nebo email. Na požádání je povinen předložit průkaz totožnosti.

            Každý jednotlivec svojí prezencí v některém závodě soutěže potvrzuje, že odpovídá za svůj zdravotní stav, je schopen absolvovat předepsanou trať, startuje na vlastní nebezpečí, zavazuje se dodržovat pravidla soutěže, dává souhlas k případnému mediálnímu zveřejnění své osoby v souvislosti se závodem nebo soutěží a dobrovolně zaplatil startovné.

K.   Vyhlašování výsledků.

            Při každém závodě se vyvěšují jeho předběžné výsledky. V prostoru prezence je vyvěšováno průběžné pořadí v soutěži. Kompletní a oficiální výsledky jsou zveřejněny na výše uvedené internetové stránce.

            Vyhlášení konečného pořadí poháru a ocenění nejlepších bude provedeno na slavnostním shromáždění. Jeho plánované místo je sál Pohostinství Hybrálec, Jihlava.

            Závodník, který se bez omluvy nedostaví k vyhlášení výsledků a předání cen, ztrácí nárok na získanou cenu. Omluva s oznámením zastupujícího se provádí řediteli nebo hlavnímu rozhodčímu. Ten posoudí vážnost a potřebnost omluvy a oznámí ji při vyhlašování. Zastupující pak nesmí zaujmout místo na stupních vítězů.

 

 

 

L.  Pořadí a datum konání jednotlivých závodů:

Poř

Dat.

 Ročník            Název

A,B

km

C

km

D

km

Z1-4       km

Pořada-tel

Trať hlavního závodu

Místo startu

Čas

startu

1.

13.4.

43. Jarní běh Pávov

8,8

8,8

4

 2

BV

Obrátková s obrátkovým kruhem -lesní cesta 45%,

 asfalt. silnice 55%

Autokempink  Jihlava Pávov

 

17:30

 

2.

20.4.

9. Kolem trpaslíka v Hybrálci

10

10

5

2,4 – 1,2

BV

Velký okruh 10 km - polní a lesní cesty, asfalt 25%

 

Střed obce - pohostinství

17:30

3.

 27.4.

8. Pelhřimovský běh s Poutníkem

10

5

5

2,5 – 1,4

BV

Okruh 2,5 km - asfalt. cesty lesoparku

 

Dům seniorů, Městské sady

17:30

4.

8.5.

44. Běh vítězství Ji-Třešť

14,6

14,6

2

1

Město  Třešť

Silnice III. tř. a lesní cesty

-     vše asfalt.

 

Telečská ul.

Jihlava

10:00

5.

11.5.

22. Planderský běh

9,4

7,1

4,8

2,5

BV + OÚ

Okruh 2,3 km – lesní a polní cesty s průběhem obcí, asfalt 20%

Pohostinství

18:00

6.

18.5.

41. Stonařovské aleje

15

10

4

 2 - 3

BV +   So  ST

Obrátková  – polní a lesní cesta, asfalt 20% 

Fotbalové hřiště

18:00

7.

25.5.

31. Kamenická 15

15

15

3,5

1,75

BV +   So KA

Velký okruh – silnice III.tř., lesní cesty, vše asfalt.

Střed obce – autobus. zastávka

18:00

8.

1.6.

32. Jihlavská hodinovka

1 hod.

1 hod.

12 min

12 min.

BV

 

Atletická tartanová dráha

Atletický stadion Na Stoupách

17:30

9.

8.6.

14. Přes tři hráze Opatov

8,8

4,4

4,4

2,3

BV +   So OP

Okruh 4,4 km – polní cesty a komunikace obce, asfalt 25%

Fotbalové hřiště

18:00

10.

15.6.

39. Okolo Rudného

8

4

4

2,5    

- 1,8

BV

Okruh 4 km  - lesní cesty a pěšiny, 

vše terén  

Dolní st. lyžařské sjezd. Ji -Zborná

18:00

11.

24.6.

32. Půlmaratón okolo

      Nového Veselí   

21,1

21,1

7

1,95     - 1,3

AO So

N. Ves.

 Obrátkový okruh  7 km - asfaltové silnice III tř.

 

Sokolovna

  9:30

12.

24.8.

22. Běh na Vysoký kámen

10,4

10,4

4

      2

BV      

Obrátková s obrátkovým okruhem – lesní asfaltové cesty

Autokempink  Jihlava Pávov

18:00

13.

  31.8.

14. Alejemi v Kněžicích

9,8

5,5

5,5

   2,7

BV+ OrelKN

Velký okruh - polní a lesní cesty, asfalt 30 %

 

Kulturní dům

18:00

14.

7.9.

17. Přespolní běh v Řásné

9,6

4,8

4,8

3,3 – 2,2

BV +    TJ ŘÁ

Okruh 4,7 km - polní a lesní cesty, asfalt 20 %

 

Areál TJ Řásná

17:30

15.

14.9.

25. Dačická 14

13,1

9,4

4

 2

BV + SB DA

Obrátková s obrát. okruhem – polní a lesní cesty, asfalt 14%

Rybník Peráček

17:30

16.

27.9.

11. Cena BV – memoriál Luboše Svobody

8,6

6,75

4,3

2,15

BV

Okruh 2,15 km – cesty lesoparku Heulos (asfalt 20%)

Letní kino  Jihlava Heulos

17:00

17.

5.10.

31. Běh Březinou v Polné

10,75

6,85

6,85

2,75 – 2

BV +       Sl. Polná

Polní a lesní cesty a pěšiny, asfalt  9%

Tělocvična Kateřina

17:00

18.

14.10.

19. Okolo rybníků Okříšky

10

10

5

1,5   - 0,8

BV + Atletic Třebíč

Obrátková + obrátkovým okruh – nezpevněné cesty, asfalt. silnice

Firma Fränkische Okříšky

11:00

19.

19.10.

55. Běh Heulosem – mem. Jiřího Šmrhy

6,6

6,6

3,9

2,2 – 1,1

BV

Okruhy 2,7 km a 1,1 km – cesty a pěšiny lesoparku, asf. 12%

Letní kino  Jihlava Heulos

16:30

                  24.11. Slavnostní vyhlášení výsledků 15:30 hod.

 

Termíny konání jednotlivých závodů jsou pevné  Změna je možná jen z vážných důvodů mimo BV

Všechny závody jsou pořádány pro všechny hodnocené kategorie. Uvedený čas je start hlavního závodu. V něm startují vždy kat. A, B, C. Kat. Z7, Z8 startují 20 min. před startem hlavního závodu. Čas startu dalších kategorií je uveden v propozicích každého závodu.

Může dojít ke změně trasování a délek tratí, z důvodu momentální situace v místě konání.

Pro ženy a juniorky u devíti závodů stejná trať jako pro muže – u ostatních kratší

Pro dorost 2 – 7 km, pro žáky 14/15 1 – 3,3 km, pro žáky 10/13 0,8 – 2,2 km