Aktualizováno 1. listopadu 2021

 

S účinností ode dne 26. června 2021 s úpravou ze dne 19. července do odvolání platí:

 

Konání sportovních akcí je POVOLENO za podmínek přítomnosti:

 

nejvýše 1000 osob ve vnitřních sportovištích, s tím že všechny přítomné osoby splňují níže uvedená opatření, která je organizátor povinen kontrolovat,

nejvýše 2000 osob na venkovních sportovištích; s tím že všechny přítomné osoby splňují níže uvedená opatření, která je organizátor povinen kontrolovat.

organizátor vede evidenci osob účastnících se sportovního akce pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe

telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovního utkání, pokud je účastno více jak 20 osob.

 

OPATŘENÍ

osoby splňují podmínku:

 

Povinné prokázání jednou ze čtyř možností:

1.  osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka nebo,

 

b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

 

c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

 

2. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní nebo,

 

3. potvrzením o negativním testu od zdravotní služby, nebo zaměstnavatele. Platnost testu je u PCR 72 hodin, u antigenního 24 hodin.

 

4. Každý ale musí mít certifikát. Čestné prohlášení není možné. Poslední možností je pak provedení antigenního samotestu přímo před vstupem. Ten by si ovšem dotyčný musel někde pořídit (např. v lékárně) donést sebou a na místě provést.

5. Děti do 12 let se nekontrolují.  

Podrobné informace naleznete na stránce NSA zde