Aktualizováno 20. července 2021

 

S účinností ode dne 26. června 2021 s úpravou ze dne 19. července do odvolání platí:

 

Konání sportovních akcí je POVOLENO za podmínek přítomnosti:

 

nejvýše 500 osob ve vnitřních sportovištích, s tím že všechny přítomné osoby splňují níže uvedená opatření, která je organizátor povinen kontrolovat,

nejvýše 1000 osob na venkovních sportovištích; s tím že všechny přítomné osoby splňují níže uvedená opatření, která je organizátor povinen kontrolovat.

organizátor vede evidenci osob účastnících se sportovního akce pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe

telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovního utkání,

 

 

OPATŘENÍ

osoby splňují podmínku:

 

Povinné prokázání jednou ze tří možností:

1.  osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka nebo,

 

b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

 

c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

 

2. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní nebo,

 

3. potvrzením o negativním testu od zdravotní služby, nebo zaměstnavatele. Platnost testu je u PCR sedm dní, u antigenního 72 hodin (tři dny).

 

4. U mládeže do 17 let postačí čestné prohlášení zákonného zástupce, že dítě navštěvuje konkrétní školní zařízení uvedené v tomto prohlášení, kde byl pravidelně testován a výsledek že posledního testu byl negativní a od té doby se u něj neprojevily příznaky uvedené v prohlášení. TISKOPIS ZDE

 

   U dospělých pravidelně testovaných u zaměstnavatele stačí čestné prohlášení, kde se uvede datum posledního testu s negativním výsledkem. TISKOPIS ZDE

 

Podrobné informace naleznete na stránce NSA zde